top of page

LATO-LATO NI PULUTO’Tigsik ko an pagkamoot ko

Liputok, dayaday, sincero

Mainit, garong siling labuyo

Mayong kuryente, makulog sa payo!


Tigsik ko an grabeng init

Sus, nakaka-high blood, makabadtrip

Gagaranoton an yokyok saka singit

Ay wow, an alisngaw super lupet!


Tigsik ko an Daragang Magayon

Minsan tuninong, pirming nakahuyom

Alagad iguang oras na purongoton

Nagkakalayo, nagtutupga nin laboy!


Tigsik ko an oragon na totoo

Dakol an mga sadiring tawo

Igua pa nin sadiring gobyerno

Orug sa gabos, may sadiring mundo!


Tigsik ko si Lolo Taso’

Nabangkag sa lato-lato

Gikan pa sa makuapo

Num, pirming natatagalpo!


Tigsik ko ining si Puluto’

Sobra an kulit, grabe an hiro’

Aga-hapon an paglato-lato

Sagyad an nguso, sipon nagnorono’!


Kommentarer


bottom of page