top of page

Magayon an MundoTigsik ko an cute na si Bachuchay

Regalo ni Lord ki Tatay, ki Nanay

Dawa minsan deficil an buhay

Huli saiya, MAGAYON AN BUHAY!


Tigsik ko man ining si Caridad

Ruminakrak na an saiyang lugad

Nakabukas pa nanggad an palad

Nagpiyesta an mga tios na kalag!


Tigsik ko an modernong panahon

Dakol an makabagong imbensyon

Pero an hiro kan tawo paurong

Sari-saring helang, mayong bolong!


Tigsik ko an buhay sa kinaban

Halipot sana, minaagi lang

Maggibo nin toltol aroaldaw

Mawawalat an marhay mong pangaran!


Tigsik ko man ining katuninongan

Mayo sa lugar na daeng kariribokan

Yaon diyan sa mainit mong daghan

Namomoot sa agrangay kan kinaban!


Tigsik ko an bagong taon na maaboton

Sabaton ta gabos kita nakahuyom

Dae magpongot, AN MUNDO MAGAYON

Bukasan an puso, pano nin paglaom!


Kommentare


bottom of page