top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano an nangyayari kun magadan an Santo Papa?


An minagalang, Minerva

Dear Minerva,


Dakul an nangyayaring rito asin ritwal sa pagkagadan kan Santo Papa poon pa kan pinakaenot na siglo.


Kun magadan an Santo Papa, pinapaisi an camerlengo asin siya an minaako tolos kan responsabilidad bilang Supreme Pontiff hanggang an mga Cardinal magtiripon asin makapili nin bagong Santo Papa. gather in Rome to elect the new Pope. (Ini an ginigibo kun an Santo Papa iyo nasa pwesto kan siya magadan).


An Santo Papa dapat ilobong sa ikaapat hanggang sa ikaanom na aldaw pakatapos siyang magadan.


Siyam na aldaw an opisyal na pagmundo sa saiyang pagkagadan na kun saen an mga cardinal nagsasaranglean sa pagmisa.


(Sosog sa tradisyon, an payo kan Santo Papa pigpupukpok nin martilyo mantang inaapod an saiyang pangaran kan siya binonyagan. Kun dai magkaigwa nin reaksyon an Santo Papa, kukumpirmahon na siya gadan na.)


An singsing kan Santo Papa (fisherman’s ring) hinahali asin rinaraot tanganing ipaabot na tapos na an saiyang pamamahala. Ginigibo din ini tanganing dai mapeke an mga dokumento na nasa pangaran kan Santo Papa. An saiyang apartment pigse-selyohan nin wax ngani na mayong mawara sa mga dokumento asin iba pang importanteng bagay na nasa ngaran kan Santo Papa. An Santo Papa binabaduan nin pula bilang kustombre nin pagmundo sa pagkagadan kan Santo Papa.


An Santo Papa binubugtak sa tolong kabaong na may iba-ibang simbolismo. An pinakahuring kabaong pigpapakuan nin bulawan ns pako. An Santo Papa piglolobong sa St. Peter’s Basilica in Rome kun saen an mga Santo Papa ilinolobong.


An minagalang, Fr. Bill

Comments


bottom of page