top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Ano po an importancia kan Santacruzan? Tano po ta dakulon an mga Reina asin mga sagala kan Reina Elena? Dapat kabali sinda gabos sa prusisyon maski halawig ng maray?

An minagalang, Princess

Dear Princess,


An Santacruzan iyo an pinakahalangkaw na punto asin katapusan kan sarong bulan na celebracion. Ini ginigibo sa pinakahuring aldaw kan Flores de Mayo. An Santacruzan sarong actividad na igwa nin halagang pan-religioso asin pan-kasaysayan. Ginigibo ini para giromdomon an pagka-diskubre kan Banal na Cruz na pinagpakuan ki Jesus na nakua ni Sta. Helena asin kan saiyang aki na si Constantino na nagin pinakaenot na Cristianong Emperador na Romano.


Sa prusisyon na ini kun saen ginigiromdom an paghanap kan Banal na Cruz, dakul pang participantes an kaayon digdi. Mga joven na babae asin mga lalaki na nakasulot nin magagayon na bado; mga nakasulot nin sa anghel o arkangeles; mga doceng bitoon kan korona ni Sta. Maria; mga manlaen-laen na ideya (arog kan pitong virtudes); mga kagalang-galang na lalaki asin babae (Damas y Caballeros); o minsan ngani mga pagtaong galang kan mga anghel na may walong letra na nagbibilog kan ‘Ave Maria’ na dinadara kan 8 mga babae na nakasulot man nin magagayon na gowns.


An pagprusisyon iniibanan man nin mga banda na nagdadagdag kolor sa actividad. An Santacruzan pinagtukdo, pigpadagos asin pigpatalubo kan mga Kastila sa laog nin sobra sa sanggatos na taon. Ini man pigdara sa Europa asin America kan mga Pilipinong nag-erestar na duman.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

コメント


bottom of page