top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Ano ta paiba-iba an pecha kan traslacion asin kan fiesta ni Ina? Ano an pagkakaiba kan traslacion sa fluvial procession?

An minagalang, Estela


Dear Estela,


An pagde-determinar kan petsa kan fiesta ni Inang Peñafrancia nag-iiba-iba. Paano ini ginigibo? Hinihiling pirmi an Domingo pakatapos kan octava (ika-8 aldaw) kan pakamundag ni Santa Maria (Septiembre 8). Kun siring nangyayari an fiesta kan Peñafrancia sa ika-tolo o ika-apat na Domingo kan Septiembre. Digdi nagbabarabago an fiesta ni Ina kada taon.


An traslacion iyo an pagbalyo ka imagen ni Ina hale sa Peñafrancia Basilica pasiring sa Cathedral para duman gibohon an novenario bago an saiyang kafiestahan. Kaidto kan mayo pang Basilica, nasa lumang Peñafrancia Shrine siya kinukua pasiring sa Metropolitan Cathedral kan Naga.


An fluvial procession naman iyo an pagbalik kan imagen ni Inang Peñafrancia hale sa Cathedral pasiring sa Basilica kun saen isini-celebrar ab saiyang ka-fiestahan. Kun an traslacion minaagi sa mga tinampo sa Ciudad kan Naga, an fluvial procession naman minauli si Ina hale sa Cathedral pasiring sa Basilica bako nang sa tinampo kundi sa Bicol River. Ini an inaapod na pagsakay ni Ina pabalik sa saiyang estaran sa Basilica.


Kaya sa kada-taon ini an duwang darakulang aktibidad ni Ina na nangyayari kun nag-aabot an saiyang ka-fiestahan. Kadakulon na mga deboto niya an mina-atender kaini bilang pagpahiling kan saindang debosyon asin pagkamoot ki Ina.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page