top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father Bill,


Ano po an gustong sabihon kan panata? Ngonyan na paabot an kafiestahan ni Nuestra Señora de Peñafrancia asin Divino Rostro kadaklan nagsasabi na may panata sinda. Dapat daw na kun may panata mag atendir kan Peñafrancia fiesta kada taon asin mayong palya? An sabi daa kaya may maraot na mangyayari kun dae maotob an panata.

An minagalang, Olivia


Dear Olivia,


An panata kun sa Ingles an apod ta “vow.” Kun may panata ka na maggibo nin sarong bagay, minabutas ka nin sarong promesa o desisyon na gigibohon mo ini dawa anong mangyari.


Kadakul na mga panata an dai nasusunod, halimbawa masabi tatapuson ko an pag-adal ko dawa anong mangyari, pero dai man minapadagos. Sa mag-agom, ika sana an partner ko habang panahon, pero pakalipas nin pirang taon, minasuwayan na. Sa mga nagba-byahe, mabalik ngaya ko sa America pero dai man minabalik.


Pag-abot sa debosyon, kun nagpangako ka na mabisita ki Ina taon-taon, dapat yaon ka sa saiyang fiesta. Nagpangako ka, gibohon mo. An hapot kasálan daw ini o bako? Kasálan talaga kun nagpangako ka pero bako man yan grabeng kasàlan na garo baga nagpakaraot ka nin tawo o naghabon ka. Kun siring an panata na dai mo pigsunod garo sarong pangako na dai mo ginibo. Malaog dyan an sinabi ni Jesus, “kun iyo sabihon mong iyo, kun dai sabihon mong dai.” Mayo man mangyayari saimo nin maraot ta bako man an Dios parabalos. An Dios mamomoton, naiintindihan nya an satong mga kaluyahan. Kun mapapahamak man kita, bako yan gibo nin Dios o hale sa Dios.


Mayo man nin mangyayari nin maraot kun dai mo sinusunod an panata mo, orog na kun may rasonable ka man na dahilan. An dai pagsunod sa panata mayo man remalaso na mangyayari sa buhay mo.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Email me at: billparisadmu@gmail.com

Comments


bottom of page