top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po an halaga kan man-iba-ibang bendisyon kan Simbahan? Nagpaluwas po baga an Dicastery for the Doctrine of Faith nin sarong deklarasyon sa Pastoral Meaning of Blessings. Kabali po an Blessing for Couples in Irregular Situations and of Couples of the Same Sex. Puede ka po magtao nin linaw tungkol digdi?


An minagalang, Teofilo

Dear Teofilo,


Kan magluwas an deklarasyon na “Fiducia supplicans” hali sa Dicastery for the Doctrine of the Faith, na inaprobaran kan Santo Papa, posible nang mabendisyonan an same-sex couples pero mayo nin anuman na klaseng ritwal o impresyon na ini sarong kasal. An doktrina manonongod sa kasal dai nanggad mababago, asin an bendisyon na pigsasabi kan dokumento dai nangangahulugan na aprubado kan Simbahan an pagsararo kan mga “mag-aragom” na bakong normal an kamugtakan o sitwasyon.


An bendisyon na may ritwal asin aprobado kan Simbahan para sana yan sa mga mag-aragom na lalaki asin babae. Dai man pwedeng bendisyonan an mga bagay na ipinapangalad nin Dios. Kun may bendisyon man an mga nagsasarong lalaki sa lalaki o babae sa babae, an katuyuhan kaiyan madara sinda sa tamang dalan o malinawan an saindang isip na maglaog sinda sa normal na relasyon - lalaki asin babae. O bagohon na ninda an saindang piniling kamugtakan o pag-iribahan.


An minagalang, Fr. Bill

*

Comments


bottom of page