top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Nuarin po pwedeng gibohon an euthanasia sa sarong pasyente na grabe na an pagsakit nin huli sa saiyang helang? Bako daw po ining kasalan?

An minagalang, Rudy


Dear Rudy,


Kan Mayo 5, 1980, an Congregation for the Doctrine of the Faith sa Roma nagpaluwas nin deklarasyon manonongod sa Euthanasia. Pinagkondenar kaini an “mercy killing or euthanasia” bilang “sarong gibo na tumang sa diosnon na ley, sarong kasalan laban sa dignidad nin sarong persona, sarong krimen laban sa buhay, asin sarong pag-atake laban sa katawohan.” Ano man an motibo asin paagi kaini, an “direct euthanasia” sarong pagtapos sa buhay kan mga may pisikal na diferencia sa hawak, may helang, o madali ng magadan. Ini enterong laban sa moralidad na pigtutukdo kan Simbahan.

Pinagkokondenar kaini an suicide asin euthanasia. Itinutukdo kan Simbahan na an buhay dai pwedeng palipoton o tapuson nin siisay man, minsan pa ini an pigtataong advice kan doctor. An buhay regalo nin Dios asin mayong siisay man an makakatapos kaini.


Katakod kaini an dai pagtugot kan Simbahan sa death penalty asin pinagkakampanya kaini na dai na ini paggibohon. Sa biblia (Old Testament) pigtutulod an death penalty sa mga manlaen-laen na krimen (paggadan, pagkidnap, pagsambay, paglugos asin dakul pang iba). Alagad, pirming ipinapahiling nin Dios an saiyang pagkaherak. Dai winawara nin Dios an oportunidad na magbago an sarong tawo, maomayan an sarong naghehelang o magbago an sarong isip kan gustong mag-suiside. Dai nanggad pwedeng mag-desisyon an sarong tawo para sa pagputol kan buhay nin iba o sadiri nyang buhay. Atamanon ta an buhay nin lambang saro sa abot kan satong makakaya asin halaton ta an katapusan kaini susog sa natural na dalagan kaini. Mayo kitang kapangyarihan na pakiaraman ini.


An minagalang, Fr. Bill

*

bottom of page