top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Nadangog ko na mariribayan an obispo ta nag-retire na. Ano ta may retirement an mga obispo asin padi?

An minagalang, Wendy


Dear Wendy,


An pagigin padi o obispo mayo man katapusan, pero minaabot an panahon na dai na sinda opisyalmenteng tinatawan nin lugar, gibo o grupo na saindang pamamahalaan bilang padi. Ini an sinabing “retirement” kan mga padi o obispo. Mayo na sindang opisyal na katungdandan sa Simbahan (pastoral administrative responsibilities).


Alagad kun makusog pa man, pwede pa sindang magmisa, magkasal asin iba pang mga sakramento. Kaya an iba pinipili nindang mag-estar pa sa parokya bilang “resident priests.” An iba man, pinipili na magpuli sa saindang harong, orog na kun buhay pa an mga magurang. An iba man mas pinipili nindang mag-estar sa “retirement home/house” kan diocesis kaiba an ibang mga “retired priests.”


Manlaen-laen an edad kan pag-retiro kan padi. May ibang diocesis na pag-edad mong 65 dapat ka nang mag-retiro. Sa iba, 70 o 75 an edad nin pag-retiro. Igwa man padi na pinipili nyang mag-retiro na mas amay sa itinalaan na edad, basta igwa siyang maray na rason asin nagpaaram sa obispo.


Ano naman an para sa mga obispo? Nasusurat sa Canon 401 kan 1983 Code of Canon Law na gabos na obispo kaipuhan ipasa an saindang “resignation letter” sa Santo Papa sa edad na 75 años. An 1965 Vatican II decree na inaapod “Christus Dominus” (Concerning the Pastoral Office of Bishops in the Church) nagsasabi na huli ta an papel na ginagampanan kan mga obispo importante asin magabat, minaabot an panahon na nagluluya na an saindang kakayahan na magampanan an saindang posisyon.


Kun siring, igwang mga basehan an Simbahan sa pagtao kan retirement age kan obispo. An mga padi man igwang basehan an kada diocesis kan pagtao nin edad kun nuarin dapat mag-retiro na sinda.


An minagalang, Fr. Bill

*

コメント


bottom of page