top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po an katungdan kan parish pastoral council sa parokya?

An minagalang, Josefa


Dear Josefa,


An katungdan kan pastoral council sa parokya iyo na tawan aviso an kura paroko manongod sa mga aktibidades pastoral. Tinatabangan ninda an kura paroko mahanap an panganga-ipo pastoral kan parokya, tinatabangan man magplano kan programa pastoral asin mapakarhay an mga serbisyo kaini sosog sa sugo nin Kagurangnan. Tinatabangan man ninda an kura paroko na ma- evaluate kun epektibo pa an mga presenteng programa asin mga serbisyo tangani na ini mai-padagos pa o kaya punduhon na asin magka-igwa nin bagong mga programa asin serbisyo pastoral.


Linalaoman na an parish pastoral council igwa kan mga minasunod ka kalidades: prayerful (nagpapamibi), pastoral , representative (igwa nin representante an kada sector kan komunidad), discerning (nag-aatid-atid), prophetic (iniisip an angkop na serbisyo base sa senyal kan panahon), enabling (nagtitiwala sa kakayahan kan kada miembro asin sektor) and collaborative (bukas sa pag-orolay asin konsultasyon.)


Mas maray kun ika mag-ayon sa pagtabang na ma-implementar an mga programa asin serbisyo pastoral sa saindong parokya.


An minagalang, Fr. Bill

*

Comments


bottom of page