top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


An papal nuncio madigdi giraray sa Naga para sa episcopal ordination kan bagong obispo. Ano po an katungdan kan papal nuncios?

An minagalang, Albert

Dear Albert,


An Papal Nuncio (inaapod na “Apostolic Nuncio”) sarong “diplomatic representative” kan Santo Papa na arog kan ambassador (extraordinary and plenipotentiary). Siya piglalaag sa sarong nacion o sarong international intergovernmental organization (arog kan European Union o ASEAN) na may opisyal na “diplomatic relations” sa Vatican o Holy See.


Saiyang pigpapasiguro asin inaataman an maray na relasyon kan sarong gobierno asin kan Holy See. Pinag-oobserbaran asin inire-report nya sa Santo Papa an mga sitwasyon o kundisyon kan Catolicong Simbahan sa sarong rehiyon. An Nuncio man nagigin personal na representante kan Santo Papa sa sarong diocesis o sa sarong actividad, arog baga kan ordinacion kan sarong obispo.


An Papal Nuncio naka-estar asin iyo an namamayo kan Apostolic Nunciature na kapantay kan sarong embassy (pero dai man ini nagtataong visa asin mayo man ining consulates). Igwang sobra sa sanggatos na nunciatures sa bilog na kinaban.


An nuncio sarong arzobispo. Sa mga Catolicong nacion, an papal nuncio iyo an may pinakalangkaw na ranggo sa diplomatic protocol. Siya an pinakapamayo kan Diplomatic Corps.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Comments


bottom of page