top of page

Maghapot kita ki Father

Dear Father,


Ano po an gustong sabihon kan divorce asin annulment? Arin an pinagtotogot kan simbahan asin arin an dae?

An minagalang, Analyn


Dear Analyn,


An Catolicong Simbahan dai pigmimidbid an divorcio o an pagsuhayan kan mag-agom. An pag-inagoman sarong pang habangbuhay na pag-ibahan kan lalaki asin babae na kinasal. Sa sitwasyon na an pag-inagoman dai naghaloy asin dai na pwedeng magkabalikan, pwedeng ining matapos sa annulment.


Sa mata kan Simbahan, an Sacramento nin Kasal matatapos sana sa kagadanan kan saro sa duwang nag-inagoman. An kinokondenar kan Simbahan iyo an divorcio, bako an tawo na nagsuway sa saiyang agom. Dai man siya excomunicado asin dai man nawawara an saiyang pagka-Catolico. An pwede sanang excomunicado pakatapos nin divorcio iyo an mag-agom giraray na dai nag-agi sa proceso, arog baga kan annulment.


Sosog sa Catechism of the Catholic Church, “an divorcio sarong paglabag sa ley na ibinugtak nin Dios sa katawohan; nagdadara ini nin pagkaraot kan familia asin sociedad, asin nagtatao ini nin dakulang peligro sa binayaan na agom asin mga aki na nadanyaran kan pagsuruwayan kan saindang mga magurang” (cf. #1644; 2384-85). Grabe an epekto kan divorcio sa mga tawong sangkot digdi. Siring man, an sarong tawo na nag-agi nin divorcio dai na pwede makasal giraray sa Simbahan.


Ano naman an annulment? An annulment pigpapasabot kaini na mayong kasal na nangyari poon sa kapinonan huli ta may kaulangan o impedimento. Sa Catolicong Simbahan, an annulment sarong deklarasyon asin hatol na pinapaluwas kan Ecclesiatical Tribunal na an sarong kasal invalido o mayong saysay. Ano an basehan na pwedeng mangyari an annulment? Halimbawa, igwa ka nang dating agom, panloloko sa dai pagsabi kan saimong tamang edad, incapacidad kan saro o duwang partido na nag-inagoman, o mayo man talagang nangyari saindang duwa bilang mag-agom.


An minagalang, Fr. Bill

* * *

Comments


bottom of page