top of page

Mahalat sana

Ni Dr. Christian C. Vega


Pagkulang sa sanlag ang kape, bakong mapait

Siring man sa pinya na dae hinog sa dila ang lanit

Dae maririrsang sinanlag kung mayong bawang

Garo ambulansya na mayong wang-wang.


Ang bawayas nungka nanggad gunuon paghilaw pa

Ta ang tagok kang hamis presente pag hinog na

Pero sa buhay dapat si katatamtaman sana

Ta arog kang prutas, pag sobrang rumon may ulod na!


Ini ang pinapasabot sato ngonian

Na dae pakaragap sa tinutunungan

Ta baad pagnagmadali, mabari

Ang mga patubong sa tubig binabaribi!


Dae man sinasabi na humalat sana

Kaiba kang pamibi, dapat magtrabaho kita

Nin huli ta dae maabot ang grasya

Kung kita mahalat Sana!


Sa gabos tang hiro, pakahurupon asin maging desidido

Ta pagnaglapwas na ang tubig sa sagop, delikado!

Na ang gabus tang tinanom o tinarok madediskwedo

Pagkaisipong sa na dapat mayong maagrabyado, sa marhay na gibo!


Comments


bottom of page