top of page

Makulog an Bitis sa Peñafrancia FiestaAn Peñafancia Fiesta iyo an tiripon sa Naga nin mga bikolano na hale sa iba ibang lugar. Naging agrangay kan mga aki sa harayong banwaan an mag garatok asin mag kulog an bitis sa kafiestahan ni Ina, kaya palan ta kaipuhan nindang mag sulot nin sapatos sa pag biyahe pasiring sa Naga tuyong fiesta kan Penafrancia. An mga aki sa kostal asin kabukiran mas tood mag escuela na naka bitis o naka tsinelas kun kaya haloy isinaray sa laog kan ba’ol an saindang sapatos na piot na sa saindang bitis kaya makulog isulot tuyong Penafrancia ta- ata, mayong rulunadan kun dai ralakawan sa laog kan Naga. Saro sa nagpato-to-o kaini iyo si Councilor Ervin Borja kan banwaan nin Tinmbac. Haros gabos na familya sa mga banwaan sa kabikolan, an pinag aandaman asin pig hahalat an kafiestahan ni Ina ta gusto nindang mag pangadye ki Ina na iyo an Patrona kan mga Bicolano. Yaon sa Naga an mga maogmang dalanon arog kan Civic asin Military Parade na gabos na escuelahan kabala sa kumpetisyon kun kaya sa aldao nin Penafranci bakasyon man an mga escuelahan sa luwas kan Naga. Pagkalihis nin 2 taon na iguang Covid 19, pinag suspinde kan gobyerno asin simbahan an mga pagtiripon sa panahon nin Penafrancia Fiesta, asin ngonian na 2022 nagka uyon an simbahan asin City Hall na ibalik na sa normal na tradisyon an kafiestahan ni Ina, siempre igua kan Traslacion asin Fluvial Procession na iyo an pig dadayo kan rinibong mga debotos. Kan mayo pa an mga dalanon sa Youtube asin Internet, masiramon mag libot libot sa Centro kan Naga kun Fiesta ta malimpoy asin mayong init ta natatahuban kan mga kiritay kitay kan Pepsi asin Coca Cola, yaon man sa mga poste an mga retrato kan mga Artista na makanta asin mabayle sa Plaza Quezon, mag ingat sana sa mga kampon nin demonyo na inaapod na Snatcher na nagdayo pa hale sa Divisoria. An kafiestahan ni Ina, iguang dakulang biyaya na itinatao sa mga tawo asin sa satuyang gobyerno ta mina usbog digdi an kadakol na negosyo na anas mabenta, magpoon sa pag tienda nin “ice tubig” sagkod sa pag aragawan kan mga turista na maka kua nin booking sa mga Hotel, kasabay an fully book sa mga eroplano asin mga buses. An mga gilid kan tinampo na harani sa mga simbahan, durukutan an mga dayong negosyante na nagtetienda nin mga manlaen laen na epektos magpoon sa relo, kwentas, sundang, lancita, olor, gubing, kalson, sapatos na tenis, pantalon, tsinelas, asin mga kakanon na hale sa Laguna asin Quezon. An mga paratienda nin ibos na taga Carangcang, dai muna mina tienda sa may Heneral Luna ta okopado sinda sa “catering” nin ibos asin latik. An mga pinsan ko sa Cagsao na mga para padjak, nakikisabayan man sa ibang taga Calabanga, na minadayo sa Naga para digdi mag kayod, asin minapuli na butog butog an bulsa nin kwarta ta masulong an kayod sa Naga kun fiesta. An mga estudyante magpoon sa elementarya sagkod sa college, entusiasmado sa fiesta ta kabale sinda sa Military Parade Competition. Nagiromdoman ko sa ROTC sa UNC, yaon ako sa Model Platoon Charlie Company, asin an kataid ko mismo sa laog kan Platoon iyo si Dr. Ric Cevallos, na sigun saiya kaibahan mi pa sa Platoon si Boy Aman. Maogmahon an samuyang pagmati kan ideklara an samuyang contingent na kampyon sa Military Parade ta an magabat na kalaban kan UNC sa competition iyo an Ateneo, Trade School asin an Naga College. Naiiba an kafiestahan ni Ina ta haros lambang harong sa laog kan Naga igua nin andam na pagkakan sa saindang lamesa asin ultimong an mga tawo sa ibang banwaan na harani sa Naga, arog kan Camaligan, Canaman, Magarao, Milaor asin Gainza nag hahanda nin pagkakan para sa mga bisita na hale sa Manila. Ninhuli sa kapungawan sa duwang taon na pandemya, gulping mga negosyo asin organisasyon civico an ma tampisaw asin mapulag tanganing makabawi kan nawarang delehensia sa nakaaging duwang taon. An mga aktibidad na mabutwa ngonian na fiest iyo an mga karera sa bisekleta, duwang klase an bike race, ini an road bike o idtong pakaraskasan sa tinampo na ang gamit iyo an magian na racer arog kan karera sa Tour D France asin an mountain bike na mina agi sa mga bulod sa isarog. Saro sa nagtataong kaogmahan sa fiesta ni Ina, iyo an mga Beauty Pageant, kabala diyan an famosong Miss Bicolandia, Mr. Bicolandia, Miss Little Bicolandia, asin an kariribokan ta makonsuelong dalanon an Miss Gay Bicolandia na lamo-lamo nin mga kababaklaan na an iba sainda dating mga kargador asin mga para ataman nin damulag sa baryo. Yaon man sa Plaza an mga “Medical Salesmen” na nagtetienda nin mga likido na nakakabulong nin 100 na helang (kuno) asin nag uusar sinda nin Lasolas ( Philippine Cobra) tanganing maka attract nin para dalan, mala ta may taon kaidto sa Plaza Quince Martirez na saro sainda an tinukod an dila asin nagadan sa kamandag. Minsan napupungaw ako na magiromdoman an sakuyang mga Tiyo asin Tiya na mga taga Calolbon na kan sinda nabubuhay pa, dai nanggad nakakalingaw na mag biyahe nin lantsa asin bus maka attender sana sa Penafrancia, sinda an mga bisita na may mga bitbit nin pulutan, niyog, kuyog, kunserba, banig asin pina-alang na sira. An mga arog kaining bisita na hale pa sa baryo, iyo an mga mahigos magtabang sa kusina asin maglinig sa satuyang harong ta bako sindang serbihan imbes sinda an gustong magserbe sa mga pigdadagusan sa Fiesta.

bottom of page