top of page

Mas makolor an teleserye kan mga PinoyHappy days are here again. Bako lang an mga saradit na politiko kundi an mga ordinaryong botante na naglalaom kan makusog na pagbulos nin kuarta sa mga masunod na aldaw.


Bako lang pambakal boto asin lealtad kundi darakulang ayuda sa mga proyekto asin pangangaipo kan mga tao: sa mga parauma, sa mga paratinda, sa mga negosyante, tsuper, operator nin transportasyon asin iba pa pig-pupurunan na.


Kan naka-aguing eleksyon sa barangay asin SK nagpoon nang mag-ula nin perak asin namati na marhay palan sa ginhawa an kuarta sa politika lalo na ngunyan na mid-term election sa 2025 ta napapalaban an mga alkalde, gobernadores, deputados asin senadores.


An durulak sa politika lokal garo iriwal nin mga padi na nag-aaragawan na magka-igwa nin sadering parokya, an ralaban sa Camara de Representantes naka centro sa power of the purse o poder nin kuarta na nakapalaman sa budyet nin gobyerno asin sa senado siring man, mas dakula ngani ta bilyones an imbuelto.


Iba na an politika ngunyan ta kadto an maguin miembro kan congreso para sakdo sana hali sa nasyonal pasiring sa lokal na distrito.


Kan panahon an politiko na apuera na may sadering darakulang daga na pig-iistaran kan mga tao asin para boto, may dakul na damulag, baka asin orig na pig-bubuno kun panahon nin karampanyahan asin pirilian na nakakapabasog kan tulak kan kasaraditan, nag-aabunar pa nin kuarta hali sa sadering kaha tanganing mahipnuan an pangangaipo kan mga kabuhan.


Ngunyan an politika iba na. Kuarta-kuarta sana pero hali sa mga proyektos asin programa kan gobyerno ipinapasa sana garo sensilyo sa laog kan bulsa kan mga paraboto.


Giyera daa an politika mala ta gulpi an armas na ipinaparada, may mga taong nalulugadan o nagagadan dahil sa mga iriwal nin mga intereses politikal/personal.


Burulyada sa radyo sana asin sa media ngunyan may halo nang baradilan kan mga nanunungdan. Mas magastos an politika ngunyan ta mahal man an singil kan mga taga-media na saguin-saguin mayong kinikilingan.


Totoong may mga diyaryo nasyonal na nagsara na pero an mga darakulang networks nin radyo/ TV padagos na namamayagpag asin kontrolado na kan mga darakulang politiko.


Si pigpasara kan naka-aguing administrasyon pwedeng bukasan guiraray kan presenteng gobyerno magkampi sana sainda kontra sa maguiguin kalaban.


An droga asin an mga negosyante kaini garo baga nag-bwelta na naman sa kalye asin kahaharongan.


Idtong nagpasakit sa mga durogista iyo na an pig-pepirsiguir na makulong o makastigo tangarig makabuelo na an shabu, cocaine asin iba pang bawal na bulong. Garo dae na pig-iintindi tanganing makabuelo guiraray an saindang negosyo.


Kiisay maduman an income o parte kan ingreso kan mga sindikato na maabot milyones o bilyones de pesos?


Garo an kinaban mas pabor pa sa droga kesa sa kontra-droga.


An ABS CBN kan pamilya Lopez na kalaban ni Duterte garo ibabalik na sa aire. An SMNI na kakampi ni Duterte garo gustong ponduhon na an operasyon.


An politika sa Pilipinas aro-aldaw magpoon sa pagtapos kan eleksyon sagkod sa masunod na pirilian.


An kuarta na paragastos sa politika sige sanang sige pero hali man sana sa budyet kan gobyerno o bulsa kan tao.


Kun magkulang an budyet mautang sa ibang nasyones asin mga banko internasyonal.


An mabayad kan utang iyo si Juan dela Cruz o an gobyerno asin mga tao mismo depende sa pamayo kun siisay na masunod na dimalas na administrasyon.


120 milyones na an populasyon kan Pilipinas, an kadaklan kaiyan gustong magtrabaho sa abroad o rayaon na duman nag-iirestar na mayo nang pangaturugan na mag-uli pa sa sadering nasyon.


An Pilipinas an may pinaka-magayon na mapa sa ibabaw kan kinaban maski saen mo hilingon na Angulo--- sa ibabaw, sa gilid, sa irarom asin maski anong posisyon an Pilipinas iyo an pig-aapod na Perlas ng Silangan.


An Maharlika Investment Fund iyo daa an gagastuson sa pagbungkal kan pambihirang mineral na pig-aapod Deuterium na igwa sana sa irarom kan isla kan Mindanao.


Kulibat ko palan kun an Mindanao mawara sa Pilipinas pano gagamiton an pighahalian kan enerhiya bako lang kan gobyerno Pilipino kundi kan ibang nasyones lalo na sa Middle East kun sinda maubusan na nin gasolina, krudo asin asayte?


An deuterium dae nauubos bakong arog kan krudo o gasoline asin Pilipinas sana an igwa kaini.


Dakula an boses ni dating Presidente Duterte na dae yan mangyayari ta habo niyang magkasuruhay an Pilipinas.


An Constitution baka dae madutdot ni isay pa man, maguin an politikal o economic provisions, maguin pagbukas sa mga dayuhan na makasaderi nin propiedades sa laog kan nasyon o mag-ikstender kan turno kan mga nakatukaw na politiko poon Presidente sagkod barangay kapitan.


An presenteng kariribukan parte sana kan ordinaryong drama kan mga Pinoy tanganing ma-aling-aling sa tahaw kan pagtios asin kawaran nin paglaom digdi sa satuyang nasyon.

Comments


bottom of page