top of page

May 4ever!Ngonian na panahon kita na lang duwa

Mga aki ta igua na nin pamilya

Ayos lang, an buhay ta mapadagos pa

Madanay sa mundong sadiri ta sana.


Buhay kan mga aki ta sadiri ninda

Pabuwelon tang makanood man sinda

Obligasyon ta sainda ginibo ta na

Marhay tang pangaran pamana ta sainda.


An satuyang kusog nagbabawas na

An gayon mo bako nang arog kan dati pa

Minsan an tuhod ko nagkukuroykoy na

Dawa ngiritan mo, ayos man sana!


Anas na sana kita gamagama

Dae na kita maghirit, akoon ta na

Sa throwback na sana naoogma

Ano ta may kudot sa puso an memoria?


Dawa maputi na an buhok tang duwa

Pagkamoot sa kada saro liputok pa

Minsan dae nagtitinohan, abaa na

Pagkababanggi, magkakugos man sana!


Bilog na mundo nalingawan na kita

Ayos lang, kitang duwa buhay pa baga

Magkaibahan dawa anong mangyari pa

TILL LIFE AFTER DEATH, ako saka ika!


Comments


bottom of page