top of page

May Bering labs Pay TerongMaski mga senior citizens na kita, dai pa mahali satuya ang inaapod na Love , ta an pagkamoot iyo an pinaka magayon na regalo satuya kan mahal na Diyos. Sa sarong nausong ire-estorya sa Maritatas Section kan Supermarket, nangyari ang haloy nang kasabihan na Love is lovelier the second time around. Ini nangyari sa duwang dating mag elosyon kaya lang iba an saindang naka-pangagom, arog sa istorya sa mga pelikulang English na Wuthering Heights asin Romeo and Juliet, an kaibahan sana ta an mga nainot iguang trahedya alagad an istorya sa Maritatas Section tunay na magayon asin maogma, tipikal na pagkamoot nin mga Bikolano. Si Pay Terong tubong Pamplona, si May Bering Tubong Camaligan, alagad digdi na sa Naga nagretiro ta digdi sinda nag escuela asin nagtrabaho sagkod nagka pamilya. Aldao kaidto nin Domingo, kadakol parasaod sa Supermarket, maski ngani mga senior citizens na yaon pa ang baskog nin buhay asin sinda Pay Terong asin May Bering nagkasumpungan sa saodan na may kanya kanyang bitbit nin sinaodan. Siempre maogmang nagkumustahan sagkod nag abot sa punto na saindang naisihan na pareho na sindang balo asin nagsosolo-solo sa buhay. An maogma nindang pagkukumustahan nahahaluan na nin haralipot na katuninungan asin pagka tulala lalo na sa parte ni May Bering. Asin lalong nagrikas an palpitation ni May Bering kan pahinghing na sabihon ni Pay Terong na..Natandaan mo pa kan kita magka klase sa Elegant Fashion? Ika nag adal sa kutix nin moro, ako nag adal pagtahe nin pantalon. Simple sana man an simbag ni May Bering, siguro Terong igua kang dai nalilingawan na babae sa Elegant Fashion, idtong maputi puti na taga Grejalvo?, suya ako sas babaknit na idto..Hinapot liwat siya ni Pay Terong, kung ano daa an saiyang plano ngonian na saro na siyang balo? Duman nag hangos nin hararom si May Bering, nag tigab nin sunod sunod asin medyo pasuya na nagpa aram na siya mapuli na, saka marikas na naglakaw parayo binayaan an medyo confused na si Pay Terong. Alagad pag abot sa iri-inotan, nahiling ni Pay Terong si May Bering na biglang nagpundo sa paglakaw asin luhay luhay na nagsalingoy saiya, kan magtama an saindang mga mata, nakubhanan si Pay Terong ta nahiling niya si May Bering na interong nag didiwal-diwal an dila saiya na medyo nag ngingirit ngirit, sabay dalagan nin marikas pababa sa Supermarket. Siempre saro sana idto sa premiro nindang pag hirilingan, nasundan pa nin dakul arog kan sabay na pagsimba asin pagkakan sa New China sagkod na nabilog an inaapod na Love is loveliere the second time around.


Durante kan book launching kan Ini an Totoo ni Ernie Verdadero kan February 6, 2020 sa Borja’s Farm, Libis San Isidro Magarao, pig introducer ni Rudy Baldomor an bansag na Tres Balos, ini an pag iribahan nin mag aramigo na sinda Rudy Baldemor, Nilo Aureus asin Ernie Verdadero. Sinda naghahanap nin Tres Balas.

Comments


bottom of page