top of page

Mga Anghel Sa KarnabalAng karnabal, sarong senyal nin nag dadangadang na fiesta. Digdi sa Ciudad nin Naga, nagpoon nang paitokon an ferris wheel sa bakanting lote na dating kinamumugtakan kan post office asin provincial jail sa kalye Penafrancia. Ang karnabal inarog man sana kan satuyang mga kababayan sa mga karnabal sa ibang nasyon lalo na duman sa America. Ang ferris wheel sa America darakulaon asin haralangkawon mantang an ferris wheel sa mga baryo, saradit asin nakakalula kung ini pinapaitok na sa paagi nin maribokon na generator. Ang ferris wheel paborito kan mga mag elosyon ta masiramon daang pagmati-mation na sinda magka holding hands mantang nagtitiririk an mga mata sa marikas na pag itok kan ferris wheel. Magayonon an mga karnabal sa amerika ta kadakol nin mga rides, kadakol nin mga games, arog kan pagtarget nin shotgun, mga paniendang kakanon asin mga magic show. Pero dai ninda kayang arogon ang dunong kan mga Pilipino kung karnabal an pag oorolayan. Kaidtong kami mga aki pa, an parating pwestohan kan karnabal iyo an atubangan kan Naga Cathedral ta ini mahiwas asin mabenta sa mga tawong hale sa pag simba. Bako sana an ferris wheel, witiwit, asin iba pang nakakalula na mga rides an yaon sa laog kan karnabal kundi igua nin mga cannibal arog ni Gamuga na sarong layas na tawo hale sa Africa, ta ini nagkakakan nin buhay na manok. Pero si Gamuga saro sana man na empleado kan karnabal na ang gibo iyo an mag alsa kan mga kahoy asin mga batbat na pig uusar sa kudal kan karnabal. Kung minsan nadadalan an tawong pugita na nakua sa kadagatan kan Pacifico pero matibay magtaram nin tagalog. An tawong pugita iyo si Randy na ipinangaki na may deperencia an mga takyag asin mga tabay. Kaya daa inako ni Randy an trabaho tanganing igua siyang maipadarang kwarta sa saiyang mga magurang duman sa Candelaria Quezon. May kadikit man na sentemiento an sakuyang mga kababaryo Kan panahon na nauso sa Penafrancia Fiesta si Gamuga asin si tawong pugita ta iyo man idto an ultimong pagkahiling mi sa samuyang kababaryo na si Lito. Si Lito, sarong soltero aki ni Tyang Bosing na agom ni Tyong Kardong parabuno nin Vaca, pinag recruit kan Manager kan karnabal sagkod na pinag iba ini duman sa Batangas na iyo an headquarter kan mga karnabal. Nabantog sa samuyang baryo na nalilibot ni Lito an interong Luzon kun sain nagdadayo an karnabal. Nagadan na sana si Tyang Bosing asin si Tyong Kardo, dai na nanggad nahiling ang anino ni Lito. An saro sa magayon na dalanon sa mga karnabal kun panahon nin Penafrancia Fiesta iyo an mga magagayon asin mga seksi na mga Anghel na nagbabarayle asin nagkakanta sa entablado. An mga “daraga” lamo-lamo nin pulbos an lalawgon, mahamoton an mga takyag asin abaga ta pig hahapulas nin mga olor. An saindang mga nguso, nag aalisngaw nin vanilla ta dai pa uso kaidto an listerine. Pero makonsuelo an mga Anghel sa karnabal ta matitibay sinda magkanta asin magbayle. Kung igua bagong salta’ sa Naga, saimong huhunaon na an mga yaon sa entablado mga parakanta hale sa amerika, pero sinda nagsasabay sana man sa nag iitok na plaka na nakatago sa likuran kan entablado. An mga anghel sa karnabal dai puedeng bastoson asin kantiyawan ta an mga ini iguang adal nin judo asin karate. Igua sindang kusog arog nin sarong ordinaryong kargador sa mercado ta sinda iyo an nagpapasan kan mga ginamit na kahoy asin mga lanob sa karnabal. An mga anghel gikan sa mga pobreng familya sa baryo na gustong mag advernture sa paagi nin pag laog sa karnabal. Kadalan sa mga anghel na ini dating mga paratarok sa uma, iguang mga para ha’got nin niyog asin ang iba mga para ataman nin damulag. Ngonian nag buburukasan na naman an mga karnabal ta mafiesta na si Ina, pero ano ta mayo na an mga Anghel sa Karnabal?

Comments


bottom of page