top of page

Mga Babae Noon at Ngayon

Ni Aida B. Cirujales


Ang mga babae noon ay ibang-iba talaga

Nasa bahay lamang taga-luto at taga-laba

Taga-plantsa, taga-linis at marami pang iba

Ayaw papag-aralin at mag-aasawa lang sila


Kung minsan ayaw na payagang mag-asawa

Ang gusto magsilbi habang buhay sa pamilya

Hanggang sa umabot sa pagtandang dalaga

Walang nag-alaga nang uugud-ugod na sila


Ang mga babae noon hindi hawak ang sarili

Kaya kadalasan ipinagkakasundo pa sa lalaki

Ng mga magulang na hindi man lang iniintindi

Na baka sa pagsasama maghirap nang matindi


Ikaw man kaya ang ipakasal sa lalaki nang pilit

Ni wala man lamang pagmamahal at pag-ibig

Mamumuhay lamang na nagdurusa at mapait

Pagsasama ay mapakla dahil mayroong galit


Sila noon di makahwak ng pwesto sa gobyerno

Dahil minamaliit ang kakayahan nila nang husto

Pambahay lang daw taga-silbi sa kanilang esposo

Taga-alaga ng mga anak kaya lusyang nang tutuo


Subalit ngayon ang mga babae ibang-iba na sila

Nagsisikap na sa pag-aaral maraming titulado na

Hindi na pangbahay lamang bagkus pang-opisina

Pinuno, director, president ng bansa ay pwede pa


Malaya na rin sa ngayon ang mga kababaihan

Pwede na silang mamili ng lalaking napupusuan

Na hindi na pinakikialaman ng mga magulang

Ligaya o lungkot dahil ginusto walang sisisihan


Kung ano ang kayang gawin nitong mga lalaki

Kayang-kaya na ring gawin nitong mga babae

Kadalasan mas magagaling pa,talino’y matitindi

Kaya ang mga lalaki ngayon dapat maghunos dili


Sa ngayong pagdiriwang nitong mga kababaihan

Hindi lang sa nasyonal kundi pang-intenasyonal

Ang magagaling na kababaihan dapat papurihan

Saluduhan, lalo ang maraming nagawa sa bayan


Bigyan din ng papuri mga naging ina at asawa

Mga naging uliran sa pamamalakad sa pamilya

Mga huwarang emleyado at tagapaglingkod pa

Mga kaibigan at kapitbahay na tutularan talaga

Comentarios


bottom of page