top of page

Mga BaretaAn mga bareta sa radyo asin telebisyon ngonyan na taon maguin lokal, nasyonal o internasyonal bakong balansyado.


Enot, risang marhay na pinagtratranslate lang o piglilipat tataramon hali sa orihinal na version kan bareta sa English o sa Tagalog o kun ano pa man na lenguahe asin minaabot man lang digdi sato gulping nang nawawara sa translation.


An iba an sa kapinunan pa sana duman sa pinaghahalian kun lado internasyonal halimbawa duman sa Ukraine o sa Moscow asin America igwa na nin pig-aapod na bias o slant ( o pagkiling) tangarig sa pag-agui kan kadakul na lenguahe mariribong ka na sa katotohanan. Diyan na naglalaog an fake news o propaganda asin tunay na kaputikan. Sa parte kan nag-guiguibo kan bareta na may gustong paluwason na pansadering katotohanan asin pansadering kaputikan.


Sa lado nasyonal kun dadangogon tang marhay an bareta maririsa mo an press release, praise release, kinopyahan sa diyaryo, kinopyahan sa police blotter asin inarugan sa ibang diyaryo o radyo.


Seguro dapat lamang an lambang saro sato mag-analisar asin mag-atid atid kan lambang tataramon na nagluluwas sa nguso kan newscaster/newsreader asin blogger maguin sa TV, sa radyo o sa social media.


Dai pwedeng basta sana kita tubod sanang tubod sa mga nagluluwas sa nguso kan mga taga media.


Pati an mga komentaryo bantayan ta man na marhay kun ano an boot sabihon asin kun ano an direksyon.


Sa totoo lang bako lang sa bareta o komentaryo may mga pasaluib kundi pati sa mga pabantulin, paguiromdom asin advertisements arog kan mga bulong na bako man bulong, mga produkto na guibo nin darakulang corporasyon na haros bakal na an mga darakulang networks na garo baga nin huli ta bayad na an aire totoo na gabos an saindang sinasabi.


An mass media ngonyan na panahon kontrolado bako lang nin mga gobyerno, superpowers kundi pugol pa nin mga darakulang corporasyon.


Kuarta man guiraray an nagtataram, may pwersa asin nagdadanay kaya mas mahalaga ta dai basta kita magtubod sa mga sabi-sabi sa aire kundi dapat atid-atidon an lambang bareta, komentaryo, pabantulin na naghahali sa mainstream media o sa social media.


Quidaw kita.


Comments


bottom of page