top of page

Mga Trabaho Kan Mga Aki KaidtoArin man nanggad mas magian an pag buhay, kaidto o ngonian? Dai ta na maintindihan kun arin man nanggad an marhay an buhay, ta ngonian moderno na an Sistema kan buhay ta igua nin computer, cellphone asin internet. Kaya lang gulping mga gurang ngonian an nag iistorya na magian daa an saindang buhay kaidtong bako pang moderno ang kapalibotan. Kaidto mayo nin mga kwarta an mga tawo, pero kadikiton an nag aalabado asin kadikton an nagugutom. Ngonian na panahon kadakol nin mga bikolano na iguang magagayon na harong asin mga kotse mantang kaidto kadaklan sa mga harong gibo sa tiklad, asin kawayan, mayo pa nin koryente solamente gasera an gamit kun Bangui. Maogma sa sarong familya kun igua nin kusinilla na gamit sa pagluto. Ini pig kakagan nin kerosene asin pig bobombahan tanganinh mag laad. An mga radyo kaidto, pig gagamitan pa nin pela asin dai pa naka konektar sa koryente ta kun an pela ngani maluya na, dapat baladon sa bintana. An pinaka popular na trabaho nin mga aki kaidto iyo an Shine Boy asin News Boy. Aki pa kami kaidto samuya nang pangitorogan an magka igua nin Shine Box na iyo an importanteng gamit nin sarong Shine Boy ta an Shine Box, iyo an pig gigibong tungtongan kan sapatos lalo na kun an pag shine ginigibo sa gilid kan side walk sa centro kan Naga. An mga empleado kaidto kan kapitolyo, nagpapalinig nin sapatos mantang nag babasa nin diario. An pag tinda nin diaryo, maogmang trabaho ta gulpi an delihensya lalo na ta uso pa kaidto an pag basa nin diaryo bakong arog ngonian na an mga bareta nahihiling na sa cellphone. Sa mga baryo, igua man hanapbuhay an mga aki, ini an pag “abin” o an pag arahit kan mga parayo matapos na anihon. Sa oras na tapos na mag arani an mga magurang, an mga aki nag kakaigua nin “conference asin planning” saindang pig oorolayan an pag lusob sa paroyan na bagong anihon ta saindang aarahiton an mga tadang paroy. Ini saindang pig giginik sa gilid kan saindang harong asin ipinapatongod sa comprada. Sa paagi nin pag abin, an mga aki nagkaka igua nin sentimos tanganing magdalan kan pelikula nin FPJ. An mga aki na yaon pa sa elementarya, iyo man an nagtitinda nin balisuso’ asin baduya na pig ririgaton sa mga kalye. Igua man nin mga aki na an hanpbuhay iyo an pag tienda nin tinapay sa pagka aga. Sinda mina pasiting sa panaderia bitnit an bakol tanganing mag angkat nin tinapay arog kan pan desal, pan debugkos, panlegazpi, ensaymada asin pandecoco. Inaapod na devuelto an pag intrega ninda sa kahero kan panaderia asin 25% kaini an saindang delihensia. An mga pobreng aki lalo na kun yaon sa high school , kaipuhan man nanggad maghanap nin trabaho tanganing igua siyang allowance asin pang contribution sa mga haragadon kan maestra lalo na kun kaipuhan magpatahe nin uniporme sa CAT. Iguang mga aki na naglilibot sa mga oficina sa centro may ikim ikim na lampaso tanganing maglinig kan saindang salug na pinapakintab sa paagi nin floor wax. Igua akong aram na sarong bading, na an trabaho mag gutos nin natong asin kangkong sa Sitio Paraiso tanganing itienda sa supermarket. Si Bading yaon na ngonian nag iistar sa Antipolo City duman sa Rizal. Sigun sa mga Lolo asin Lola na maogmahon pag mation na an saindang mga saradit pang aki kan panahon tatao na mag hanapbuhay ta garo sinda mga responsableng Ama na sa pagpuli hali sa trabaho tolos nag iintriga nin kwarta pang kakan kan familya.

Kommentare


bottom of page