top of page

Mr. Dimple Sa RadyoDuwa an binistong mga announcer sa radyo na lataw, asin magayon an dimple sa saindang pisngi. An saindang mga dimple naturalisa asin dara kan saindang kapangakian asin bakong peke. Kaidto kaya sa mercado, igua nin inapod na Mr. Dimple na para tienda nin piglobloban na dahon nin batag na pig uusar kan mga paratienda nin karne, paratienda nin sira, asin para tienda nin pancit ta dai pa uso kaidto an plastic bag. An Mr. Dimple sa supermarket iyo si Levy, na labot an walang parte kan pisngi ta kan siya aki pa, maisdol asin mahilig magpara sakat sa bayawas asin santol. Sarong aldao ini, aksidenteng nahulog asin disgrasyang natusok nin mataramon na bagay an saiyang pisngi asin duman nagpoon na siya bansagan na Mr. Dimple. Pero iba man an Mr. Dimple sa radyo, ini mayong iba kundi si Vic Samson na ngonian sarong asensadong empleado sa federal government kan stado nin Illinois duman sa America. Si Vic Samson namundag sa Barangay San Miguel sa banwaan kan Nabua may 68 taon na an nakaagi. Aki pa sana si Vic Samson, nakagiliwan na ini kan saiyang mga kakawat asin mga kaklase ta duwang dimple sa saiyang lalawgon iyo an nagtataong kagayunan sa saiyang pagkatao. Kan siya makapag tapos nin colehiyo duman sa Rinconada, nainganyar si Vic na maglaog sa radyo ninhuli ta inspirado siya kan saiyang mga kahimanwa sa Rinconada na mga sikat na announcer kaidto sa Naga, arog ninda Eddie Alanis, Sal Fortuno, Sal Orbon, Jun Lagrimas, asin Beth Ireola. Inot si Vic Nadangog sa DZDR na an istasyon yaon sa may kanto kan Lomeda sa Barangay San Felipe. Kan panahon na nagsisikat sa DZDR si Vic Samson, ako mayo pa sa radyo alagad yaon sa sakuyang pangitorogan an maglaog sa brodkast. Kaya, nagbale man ako sa pakulo kan DZDR na may titulong Search for Future Announcer. Sa laog nin 30 minutos na programa na itinao Sakuya, si Vic Samson an nag asister tanganing tukduan ako kun pa’no magpa itok kan turn table asin kun pano magtaram sa mikropono. Nag krus an samuyang dalan kan ako saro naman na announcer sa DWRN sa lindong ni Atty. Celso Baguio. Nauuso kaidto an mga bansag sa announcer, ako pig bansagan Mr. Pogi maski ngani bako man na gayo, asin si Vic Samson pig bansagan bilang Mr. Dimple. Kaya dai malikayan ni Vic na palatawon an saiyang mga dimple sa oras na iguang mga kadaragahan an nagbibisita sa istasyon tanganing magpa “kodak”. Ngonian na si Vic Samson naka base na sa America, igua pa nanggad nin mga Misis sa hararayong bukid an nalilipungaw ki Mr. Dimple ta dai daa ninda malilingawan an magayon asin mala-bulawan na boses ni Vic Samson. Sabi ni Tya Marilyn na tubong Siembre asin naka pangagom sa Kumagingking, iyo na dai nanggad niya malilingawan si Mr. Dimple kan mga taon 70 asin 80 ta siya kaidto an pinaka sikat na announcer sa Naga. Sa Social Media kadakol an nangangapodan ki Vic Samson na magbalik ini sa Pilipinas asin buhayon giraray si Mr. Dimple sa Radyo. Kadakol kaming naglalaom na sarong aldao, liwat madadangog sa radyo an sakuyang padehon na si Vic Samson. An dai aram kan ibang mga radio listeners na bako sana man si Vic Samson an nabistong Mr. Dimple sa local broadcast industry ta an saro pang announcer na may cute na dimple iyo si Ernie Verdadero. An kaibahan sana ni Ernie ki Vic iyo ta si Ernie igua sanang sarong dimple mantang si Vic Samson parehong pisngi tinubuan nin dimple. Pero mas lalong nagiging guapo si Ernie Verdadero kung ini mina huyom asin pinapa lataw an saro niyang dimple. Dai ginamit ni Ernie an alyas na Mr. Dimple ta ini nabisto ki Vic Samson, asin an solamenteng pagbisto ki Ernie sa radyo iyo an saiyang tunay na pangaran na Ernie Verdadero, Ini an Totoo.

Comments


bottom of page