top of page

Mr RomantikoBikolano palan an consideradong pinaka-hadi kan drama sa radyo sa enterong Pilipinas.


Nagadan siya kan sarong taon 2022 asin an saiyang abo nakatalaan ipuli sa banwaan kan saiyang ina sa Buhi, Camarines Sur sa laog kan bulan na ini.


Dai aram kan kadaklan na para-antabay sa radyo partikularmenti kan Manila Broadcasting Corporation (MBC), DZRH-AM an pinaka-gurangan na estasyon sa radyo na binawian na palan nin buhay si Salvador “Badong” Royales, an network drama director sa halawig na panahon.


Segun sa saiyang sobrena na si Joy Blasco Royales na nag-ataman saiya hanggang sa ultimong hinangos, 75 anyos na si Mr Romantiko (an bansag saiya bilang scriptwriter, dramatista, actor asin director) ta nagpalya na an saiyang bato o kidney.


Nagpabulong pa siya sa Tsina asin naggamit nin alternative medicines pero dai na kinaya.


Kaya palan Salvador an saiyang pangaran ta namundag siya Disyembre 25, 1947, Christmas Day, kaaldawan kan pagkamundag kan para salvar kan kinaban na si Jesukristo. An saiyang ama taga Libmanan na pinaka-dakulang banwaan sa Camarines Sur, an ina niya taga Buhi na midbid na may pinaka-saradit na sira sa danao na pigkakan sa kinaban na pig-aapod na tabyos o sinarapan.


Nag-istar siya sa Naga sa kalye Jacob kan siya nagtatrabaho pa sa Filipinas Broadcasting Network (FBN), DZGE-AM kan dekada 60-70 na bantugan kan mga popular na drama nin magka-irelusyon asin drama na pano nin aksyon.


Kan siya yaon pa sa Naga pigdadangog kan mga para-antabay sa radyo an istorya niya asin kan saiyang kailusyon na si Mimosa Cortez. Maliga an istorya kan saindang relasyon asin naghihibi-hibi si Badong sa aire kun binabayaan siya ni Mimosa.


Nabisto ko si Badong personalmente kan magbalyo ako sa FBN DZGE kan 1977 bilang news director, hali ako sa ABS CBN DZRB asin Philippine Telegraph and Telephone Company.


Pag-abot ko sa DZGE kan 1977 pahalion man siya pasiring Manila. An best friend niya sa estasyon Oca Monteagudo. Idto palan si Badong nag-apply sa DZRH asin siya kinua tulos bilang pamayo kan drama department.


Duman ko naaraman na an mga istorya ni Badong sa radyo na pighahangaan nin dakul na tao sa enterong nasyon ipigsa-pelikula asin nadalan sa mga senihan sa enterong nasyon pati sa Naga asin Bikolandia.


An “Patikim ng Pinya” na pigbidahan ni Rosana Roces mismo si Badong an director asin scriptwriter.


Kan enot si mga beteranong dramatista sa MBC aranggot saiya ta natalbugan niya asin siya tulos an guinibong pamayo kan departamento alagad pigpara-aramigo niya an gabos pag-iriba sa departamento asin pinadangat siya sagkod sa ultimong parte kan saiyang buhay.


Ano palan ta si Badong nagadan sa Pampanga? Nin huli ta siya duman nagpatugtok nin harong na saiyang permanenting estada. Aro-aldaw siya nag-uuli-uli sa Manila.


Mahilig palan kaya si Badong magsugal kaya siya duman nagkakawat kan paboritong sugal sa baraha sa parteng idto kan Pampanga.


Mayo siyang agom pero gabos na tugang, sobreno asin sobrena pati mga makuapo sinararay niya duman sa dakula niyang harong.


Naguin Facebook friend ko si Mr Romantiko sa kasagsagui kan Pandemya ta nagpapaabot siya sakuya por medyo nin messenger kan mga kahapotan niya tungkol sa Covid orog na sa Buhi asin Libmanan.


Nagka-igwa nin reunion an mga alumni kan DZGE sarong dekada na an naka-agui asin interesado pa si Badong na mag-atendir kan masunod na tiripon ta gusto niyang mahiling si Sal Fortuno, si Oca Monteagudo, Henry Briguera, Celso Baguio, Ben Milano, Mike Julia, Vangie Pontejos asin kadakul pang iba na nagtrabaho sa FBN. Kaya lang dai na siya pinalad na makaabot sa sunod na reunion.


Nagpupuli palan to si Badong sa Bikol dai nagpapaisi pero binibisita niya an saiyang mga dating mga amigo/amigas asin dating mga katrabaho sa radyo.

Commentaires


bottom of page