top of page

Multo Sa Tangcong VacaDai nanggad nin katuninungan an sarong bulod na sitio kan Tangcong Vaca sa banwaan kan Libmanan. Nagkaka perang mga para badang asin paraoma an balik-balik na sa simbahan para hagadon ki Pade na mag kanta nin misa nin perang beses sa lugar na pig bagsakan kan C130 na Cargo Plane na sadiri kan Philippine Air Force. Kan taon 1993 pagkalihis sana kan bagyong Monang an C130 iyo an solamenteng lunadan nin mga relief goods hale sa Manila pasiring sa Naga ta gulping nadestroso na mga tulay asin highway kaya deficil an biyahe sa Camarines Sur. An bagyong Monang iyo an saros a pinaka maperwisyong bagyo na tuminama sa Camarines Sur lalo na sa Ciudad nin Naga. An mga malomoy na daga sa abaga kan bukid Isarog nagturupas asin nagdalihig sa ugat kan Naga River kun kaya an interong Naga naging kadagatan nin laboy. Si deputong Alkalde Jesse Robreo iyo an nanginotan sa mga Naguenio sa pag kamlo kan laboy tanganing ibalik sa kalinigan an centro kan Naga. Yaon kaidto sa makuring kamunduan an kabikolan ninhuli sa pagbagsak kan C130 ta interong nagadan an mga tawo na lunad digdi. Kabale sa mga nawara iyo an Pade, kontratista, negociante asin iba pang prominenteng tawo sa Naga. Sa tinipon na istorya ni Journalist Sonny Sales, durante kan ini maging bisita ni Mr. Ramon Olano sa radio program na Bicol Wiki Weekend sa OK FM, dai nanggad nakalibre sa mga para ponpon nin batbat an mga rikdag kan C130. An mga scavengers hale sa man iba ibang lugar kan provincial, nagsarakat sa Tangcong Vaca may darang mga lagade sa batbat, tangani sanang piridasohon asin butungon paibaba an mga batbat na parte kan C130. Haros halawig na panahon na pig babalik balikan an mga lugar sa tangcong vaca na nalasikan kan mga partes kan C130. Napundo sana an paghakot kan C130 kan an mga scavengers makadangog nin mga agrangay na hale sa multo kan mga nagka garadan sa pagbagsak kan Cargo Plane. Sa mga istorya sa saodan kan mga Barangay na nakapalibot sa Tangcon Vaca, an agrangay kan multo hale sa mga tawong nakalunad sa C130. Sa pinag halong mga istorya na pig contribuer kan mga barbero, para habal-habal, mga paratanom kamoting kahoy, mga maritess, asin ibang residentes sa Tangcong Vaca, an mga multo nagkukuribaw sa pagsulnop kan aldao asin sa kamatangaan kan Bangui. May multo na nagkukurahaw nin manonongod sa Misa sa laog nin simbahan, iguang multo na nag kukurahaw nin mga trabaho nin kapatas sa konstruksyon, iguang multo pero an makamundo na kurahaw iyo an agrangay sa kulog na dara kan kalayo asin pagka pangko dara kan lagapak. Iguang mga gurang sa San Ramon, San Isidro, Bahao, Malinao, Villa Socorro asin sa Macad an nagkasaro na mangapodan sa saindang paaboyon na Punong Barangay na paribayan an pangagan kan Tangcong Vaca. Kun sinda suertehon sa maabot na election, mag gibo sinda nin pinag sararo na resolosyon pasiring ki Governor Luigi na naghahagad na ribayan an pangaran kan Tangcong Vaca ta duwang beses na ining pinag bagsakan nin eroplano. Sa pag orolay kan mga ermitanyo asin mga gurang, uya an puedeng pag pilian na bagong pangaran: Angog kan Vaca, The Mount of Cow, The aMountain, asin an ultimo, The Lost Mountain. An mga sinambit na suhestions, kinasuyaan kan mga prominenteng residentes sa palibot ta garo daa mga titulo nin pelikula sa Hollywood, mas saindang pinag suhestion na an Tangcong Vaca dai pag baguhon imbes, ini tugdukan ma imahen nin Diyos ta iyo ini an masalbar sa mga napapariwara na lunadan pang itaas.

Comments


bottom of page