top of page

MUSNAKTA SA PARTIDO!Tigsik ko an bukid kan Genorangan

Sakong inabot an kaitaasan

Sa sakong puso asin kalag man

Namate an totoong katalingkasan!


Tigsik ko an isla kan Aguirangan

Tanaw sa tahaw kan kadagatan

Kada vez  sakong inaagihan

Nawawalat sa puso an kalipungawan!


Tigsik ko man an isla kan Atulayan

Garong harayo pero harani lang

Kun sakuyang pinapadumanan

Haros pa sana habo nang bayaan!


Tigsik ko an kuweba kan Adiangao

Anong misterio saimong iniingatan?

Alimyo mo nakakapagirahaw

Nagkukurabkutab an sakong daghan!


Tigsik ko an gapo kan Kinahulogan

Iguang rangang binabalikbalikan

Pero sa puso an walat  tiunay

Mapait na recuerdong deficil malingwan!


Tigsik ko an Partido Boulevard

Sa pangaturogan ika namundag

Harayo pa, harayo na an sinikad

Mabukas an pakpak, ako malupad!

Comments


bottom of page