top of page

Nagkakalakaga na Kompirmasyon sa Politika Lokal (Hu-Hu-Hu –napapahibi ako, Hi Hi Hi maconsuelo)Huli ta martial law si kontrata mi ni Mayor Roger Flores na tigtolong taon bilang alkalde kan Milaor dae nasunod. Dae naman ako interesado ta ako an presidente kan Vice-Mayors League of CamSur kan 1983 kasabay pa kan pagbadil- gadan ki Ninoy Aquino sa Manila International Airport kan 1983. Nagkariribok an mga Pilipino kaidto.


Kaya an mga tao kadaklan nagkontra na ki Marcos, kontra pa sa partidong KBL.


An partidong UNIDO nagmukna kan popular na grupong pig-aapod “4 na Aguila” kaibanan si Luis Villafuerte Sr., Edmundo B. Cea Sr., Ceriaco “Boboy” Alfelor asin Rolando Andaya Sr..


Ta an 4 na Aguila kontra na ki Marcos Sr. asin partidong KBL kaya ako, si Larry Basmayor asin kadaklan kan mga vice-mayors nagsuporta na sa 4 na Aguila, si eleksyon para Assemblymen kan 1984.


Suportado na ako ki Doy Laurel para presidente kan Pilipinas kun magkaigwa nin eleksyon. Si Villafuerte Sr. iyo an campaign manager. Kundi kan pababaon ni Jaime Cardinal Sin para Vice-Presidente si Laurel na lang asin si Cory Aquino na an Presidente nag-iriba na an 4 na Aguila asin enterong oposisyon kan CamSur kontra ki Marcos.


Mala baga resultado kan Snap Election na nagkawsa kan EDSA Revolution si Cory an nagbutwang ganador.


Nagresign si Mayor-Flores kaya ako bilang Vice-Mayor an nagsangli bilang alkalde susog sa ley o by operation of law. Bako akong OIC.


Kun ako minapaapod nin miting kan mga tao sa municipyo kuno-kuno an mga tao na garo dae mahuligan dagom ta suru-suan. Duman ko napagana an Referendum pabor sa 1987 Constitution asin si Jenny Perez kan Naga bilang Representante kan 2nd district kontra sa makusugon na si Raul S. Roco sa banwaan nin Milaor.


Ginatos na lalake asin babae an ikinasal ko sa civil sa pangengenot ni Director Jesse M. Robredo kan BRBDP asin si Leni Robredo na bagong graduado sa UP.


Kan e-aki an matua kan mag-agom na Robredo saro pa ako sa mga ninong sa bonyag ni Aika Gerona Robredo.


An mga napanubrahan ko bilang konsehales (OIC) kadaklan may mga edad na pero paradangat kan tao).


Sa linya nin infrastruktura nakapabugtak ako nin rip-rap sa Bicol River sa tungod kan barangay San Vicente asin Amparado. Napapusog ko an gabos na tulay sa poblacion na an iba itinugdok pa panahon kan Kastia asin nakapatugdok ako nin tulay sa pagultanan kan barangay San Roque asin san Jose asin sarong unikong tulay pasiring barangay Dalipay alagad sakop kan baranagay Concepcion Pequeήa harani sa Almeda highway na pig-aaguihan kan gabos na taga-Dalipay na nagsaod, nagtrabaho asin nag-eskwela sa Naga papuli sa saindang harong.


Sa paki-ulay ko na Milaor an magastos nagtugot an Naga na maitugdok an tulay. Pig-aapod ini na “Tultog Bridge” ta sabi kan mga kalaban ko sa politika na ipapatultog ninda an saindang bayag kun mahaman an tulay.


Sa herak nin Diyos nahaman an tulay sa madaling panahon kaya gulping nagkaturultog sa Dalipay.


Nakadisponer ako nin sarong hektarya na saderi kan San Jose Elementary School na pigtugdukan sa presenting Milaor National High School.


Magayon si dalagan kan sakuyang administrasyon ta si mga kapitanes tultol magtrabaho asin an sakuyang mga empleyado kadaklan mga jovenes asin professional. An sakong sekretarya topnatcher (# 1 sa national exam kan mga midwife sa enterong Pilipinas). An sakuyang budget officer nagtapos pa sa Adamson University asin an sakuyang personal secretary tapos nin Education sa UNC na ngonyan saro nang principal.


Maogmahon kami sa municipyo sa aro-aldaw na guibo nin Diyos asin an tuod kan publiko bako lang sa Milaor kundi pati sa Naga asin ibang lugar na segurado ako sa re-eleksyon saka an saro pang re-eleksyonista na si Mayor Romeo Reyes kan Pasacao.


Fuerte an kampanya ko kaidto sa 1988 eleksyon, perming gulping tao an sakong mga pamiting na kun minsan may mga bangui pa na an mga tao iyo mimo an nagpapakakan sa mga nag-aatindir kan miting.


An problema kan panahon na idto ta perming brownout kaya nag-aarkila pa kaming generator para magka-ilaw an mga miting o political rally. Sako pa an karga kan pag-arkila kan generator sa 20ng barangay.


Pigbawal kaya ni Cory an operasyon kan nuclear power plant sa Bataan na iyo kuta na an masuplay nin bastanteng kuryente sa enterong Pilipinas.


Lakop an jueting kaidto ta an ibang pulis iyo mismo an kuryador. An masakit kadto ta an mga NPA nakakalaog sa kuarto ko o maski saen ako magduman tanganing mag-solicit nin ayuda o makakua nin pig-aapod na permit to win.


Sarong beses sa sarong puerang barangay naki-pista ako asin sa lamesang pigkakakanan ko tuminaed an armadong lalake asin ibinugtak an kalibre 45 sa samong pag-ultanan.


May sarong kapangaran Ernesto A. Verdadero) ko mismo an nagplantsar nin kandidatura para alkalde. Tinawan palan kan mga kalaban ko nin 10mil tanganing magdalagan kontra sako. Binalukat ko man nin parehong kantidad 10mil alagad dae man nagsibog. Pirang aldaw antes kan eleksyon pigdeklara siya kan Comelec na nuesance candidate.


Orogmahon si sakong kampo ta seguradong gana na ako.


Problema lang ta sabi kan sakong sobreno kan sakong among madadaog daa ako. Ngalas ako pero an resultado sa barangay ta mahiwas an saindang daga asin dakul an saindang tauhan dinaog, dinaog ako nin 58ng boto pero sa ka-enterohan dinaog ako nin 60 sana.


Binasol ako ta igwa daang 30mil na naka-reserba sakuya pan ultimo hura na pambakal alagad dae ko kinua.


Sa totoo lang mayo akong kuarta kaya dae nungka ako nagbakal ni sarong boto. Duman sa barangay ko sa San Antonio na sakong namundagan magana kuta na ako nin 300 na boto, nanggana lang akong 150 ta si mga tao binarakal nin tig-100 pesos dae lang magboroto maski kiisay asin magsaraod na lang sa Naga o magdalan sine.


An mga kabuhan ko nag-hiribi sad ae inaasahan na pangyayari pero ako dae nagluha. Naglalakaw ako nin tingag ta mayo akong ikim, dae ako nagdaya, dae ako nagbakal nin boto.


Si mga kalaban ko duruko, supog maski garana asin mahalwahaw an victoria sa politika sagkod magtalikod sa kinaban.

The rest is history.

Comments


bottom of page