top of page

NAUBOSAN NIN KALSONTigsik ko ining mga empleado

Grabe an ogma kan an bonus pig withdraw

Pag segunda dia, an tada kulog payo

An bonus sa inutangan deretso!


Tigsik ko man an mga para walwal

Hababaw sana po an kaogmahan

Basta iguang mamam saka pulutan

Solve na an bilog na pagkaaldaw!


Tigsik ko an ngaran na pagpulutan

Hinayhinay,  dae pagpanganaan

Pag tiribwasan kan Tropang Walwal

Sa istorya, ika an pupulutanan!


Tigsik ko ining  si San Miguel

Sa mga lalaki siya an best friend

Walang iwanan, ang galing-galing!

An feeling, wow, heaven na heaven!


Tigsik ko man po an pagkamoot ko

Garo man sanang kapeng barako

Pakpak kan malaymay mong espiritu

Siram sana, an tungga mayong pondo!


Tigsik ko ining si Nonoy

Huli ta mauranon

Naubosan  nin kalson

Pirmi nang sad sa harong!


コメント


bottom of page