top of page

Nawasa Nawara BolosKadakol an disganado sa manehamiento ngonian kan Nawasa mas bisto sa apod na MNWD. An rason, nagpaparakusog an luya kan bolos kan tubig sa mayor na lugar sa Naga asin mga kataraid na lugar na sakop kan MNWD. Kaidtong nagka gulo an oficina sa sahot na igua nin mga anomalya an ibang opisyales kaini marikas na nag aksyon si Mayor Nelson Legacion na ribayan an pamayo kan MNWD. Makusog na nag alingawngaw an pangaran ni Senyor Jun Tam Mongoso na iyo an ikinaag sa puesto ta ini sarong expert sa linya nin management dara kan magayon niyang performance sa City Hall. Ako mismo nakamati nin kaginhawahan kan magtukaw si Mr. Mongoso tanganing pakarahayon an dalagan kan MNWD na an pinaka premirong agrangay kan mga konsumedores iyo an magka igua nin bastanteng supply nin inumon na tubig asin mahale an korapsion. Pero, sain man na kanto kan Naga, saro sa mainit na agrangay kan mga tawo iyo an maluyahon na bolos nin tubig kan MNWD. Sa samuyang residencia sa Queborac Drive sakop kan Bagumbayan Sur, mas makusog an kopsit kan pressure nin doros kesa sa tubig. May sobrang sarong taon na an nakalopas, magayon an bolos nin tubig sa samuyang lugar, alagad ngonian, an mga tawo sa Queborac Urban napupuyat sa pag bantay kan maluyang bolos nin tubig. Sinabi ni Engr, Luis Zamudio kan Barangay Santa Cruz, na igua siyang pig desinyo na proyekto tanganing makatabang sa pagtipon nin tubig sa mga taga Santa Cruz ta sinda nag susufrer nin pagtios sa tubig arog kan pagsakit nin mga para baklay sa disyerto. Sinabi ni Randy Sto. Domingo na iguang residencia sa Marupit Camaligan, na mas lalo soboot na nag roro’ an serbisyo kan MNWD maski ini pinag mamanehar ni Mr. Mongoso. Agrangay ni Randy, iyo na magdeklara si Mr. Mongoso kan saiyang tindog kung kaya o dai na mapakarhay an serbisyo kan MNWD ta kun dai niya kaya ining mapakarhay, puwes magbuelta na siya sa Metro Peso na iyo an oficina na saiyang napa gayon. An maluyang bolos nin tubig sa Naga , siguradong makakadanyar sa performance ni Mayor Legacion ta siya an nagtulod ki Mongoso na iyo an magsalvar kan Nawasa gikan sa nagkakaperang opisyal na nagbutas nin kwarta kan oficina para ipamakal nin mga lote na mayo man nin Esperanza na makadugang sa supply nin tubig. An maluyahon na bolos nin tubig sa mga gripo nin mga harong sa laog kan Naga asin sa pagtaraid na lugar sarong solidong senyal na maluya an padalagan kan MNWD ta dai man puedeng sabihon na matibayon si Boss Jun ta nagpara kusog an luya kan bolos sa gripo.


CONGRATULATIONS;


Sakuyang pinapa abotan nin Congratulations an kulturadong grupo na Sumaro Bikolnon sa paagi kan saindang Presidente na iyo si Mr. Ramon Olano. An Sumaro Bikolnon na iguang oficina sa Fish Cove, Barangay Abella, naglansar kan June 8, 1024 kan saindang pinaka premirong Bikolano Magazine na “ Dawani”. Ini naka imprenta sa magayon na papel na de-kolor, digdi mababasa an mga rawit dawit, tula, tigsik, mga istorya, asin historya kan kabikolan. Iguang magagayon na retrato nin mga magagayon na tanawon sa kanbikolan. Sa kantidad na P300 an kada saro , an Dawani, maogmang pagbasahon ta ini orgullo nin mga bikolano. Congratulations sa Editorial Box: Ramon Olano, Jr. Founder & President, Ilab Aral Inc. Co-Publisher with James Earn Esperida, Eilyn Lamadrid Nidea – Editor, Rita Carillo Limjoco- Illustrator, Michael Florano Sales – Logo Artist, Bert de los Martirez and Antonio Balane – Circulation Managers. An Dawani pig imprenta kan sikat na Goldprint asin an sunod na edition kan Dawani maluwas sa bulan nin NoviembAre 2024.

Comments


bottom of page