top of page

Negosyo asin Politika sa RadyoKun politika asin negosyo an pag-uurulayan, 70 porsiento kan mga radyo sa Naga, Iriga asin Camarines Sur sadire kan mga politiko, 30 porsiento lang an sa mga negosyante.


Pero sa mga propiedades kan mga politiko an sweldo kan mga personahes garo hali sa kaban kan gobyerno na hali man sana sa buwis kan tao.


Sa ibong na lado, an mga radyo na saderi kan mga negosyante an pansuweldo sa mga tao hali sa ganansya kan mga produkto na saindang ipinapabakal por medyo nin mga pabantulin o mga advertisement. Hali man sana sa tao pasiring sa tao.


An pagkakaiba lang ta an pigpapabakal sa politika iyo an persona o pangaran kan kandidato lalo na kun iyo man sana an may saderi kan estasyon.


Sa balyong lado an mga produktong pinababakal kan mga estasyon na saderi kan negosyante iyo an saderi nindang negosyo arog kan kape, bulong, pagbalangibog kan pangaran kan saindang mga tindahan o negosyo.


Sa totoo lang, an mga ordinaryong namamanwaan o mga paradangog sa radyo nakakamalisya naman kan mga estilo kan broadcasting industry.


Kan panahon tugot pa an tarabugaan sa radyo kan magkaibong na partido. Kun magtarabugaan dila lang ang mayong labod kan magkaralaban na komentarista o announcers.


Ngonyan dai na puede ta nakamalisya na an radio audience na apuera kan bayaran an mga announcers, bastos na an mga linguaheng ginagaramit. Dai na masaho kan edukadong tao.


Lalo na ta haros gabos na banwaan may mga estasyon nin radyo risa nang marhay kun siisay an nasa likod kan estasyon asin kan announcers.


An iba lugod embes na mag-antabay sa mga komentaryo minadangog na lang sa musika. Mas magayon dangogon kan talinga an musika kesa tarabugaan na mayo man kamanungdangan.


Kaya namamalisyahan nindo na an primetime programs na bareta asin public affairs programs poon alas 5:00 sagkod alas 9:00 nin aga. Pakatapos baralyuhan sa FM stations ta “Furo Music” kuno.


Sa musika daa kaya mayong intriga, mayo pang putik.


Digdi naman sa mga estasyon kan mga negosyante an nangingibabaw iyo an mga advertisements o pagiromdom kan mga negosyo na pauro-otro kun minsan makulog naman sa talinga asin embes na magbakal pig-kukuspaan na lugod an produkto.


Hain na baya an KBP? Back to basics na kita.

コメント


bottom of page