top of page

New Normal sa MidyaHaros aro-aldaw naglalakaw lakaw ako aga saka hapon bako lang magpaganot asin maghorop-horop kundi maghenirib kan mga pigdadangog sa radyo asin pigdadalan sa TV kan mga tao. Kun sa Naga sa sadit na parte kan subdivision na sakuyang pigdadagosan, kun sa banwaan sa palibot kan sitio.


Garo man lang random survey an sakuyang sadering estilo kan sakuyang pagdeterminar kan audience share asin radio survey sa lugar na sakuyang piglalakaw lakawan. May darakulang harong, may mga magagayon, may saradit, may barong barong, sterio, transistorize.


Gabos na harong ngonyan na panahon nagdadangog bareta aro-aldaw. Garo pati nagbalik an radyo sa mga namamanwaan arog kan naka-aguing panahon. Maski may social media asin live streaming an pagmati ko pero mga transistorized pa man guiraray an pigdadarangog lalo na an mga de bateriya ta tipid.


Sa ciudad o sa banwaan alas 4:00 pa bukas na an radyo. Man iba iba lang an estasyon na pigdadangog kadaklan bareta dikit lang an tugtog o music. May mga estasyon sa Manila, may mga lokal pero kadaklan Covid asin ngonyan na mga ngonyan politika lokal asin nasyonal.


Sa mga subdivision maski sterio padarakulaan nin tanog, nag-aaragawan maski magkataraid na harong. Igwang mga pro-administration, igwa man kontra. Consistent pati paagui-agui ko. Kun aga bihira an TV orog na ngonyan na mayo na an Kapamilya kadaklan radyo an pigdadangog, kun hapon TV na dahil sa pag alas 5:oo may baretang Bikol na. Bibihirang mamasdan kong nagdadalan nin teleserye kun aga saka hapon. Kun bangui pakatapos kan bareta tutok na sa mga teleserye, musical asin mga pangisi.


Ordinaryong aldaw o weekend sa totoo lang na mi miss pang marhay an ABS CBN kundi mayo man sindang maginibo. An nawarang entero sa provincia iyo an dyaryo o peryodiko. May panahon pang kun may bagyo dai naabot an kopya minsan ngani ngonyan lugod na tiempo politika na mayo nang dyaryong nababasa apuera kan dyaryong lokal na Bicolmail.


Kaya an orolay-ulay lalo na ngonyan na may Covid tangarig magtukar sa isyu political bako na sa mall ta bawal o limitado an nagpaparasyar maski duman sa dating Kantong Putikon. Kaya an tambayan sa mga tiri-tindahan man giraray basta may social distancing. An ibang mga senyors nagdudula sa mga okasyon arog kan anibersaryo o pagbilar sa gadan ta diyan sinda nakakakua nin osipon.


An mga pistahan ngani bako nang madahom ta bawal na an punsyon, bawal pang maglaog sa barangay ta may celebrasyon. Iyan an bagong normal sa midya ngonyan.


* * * * *


Puro espekulasyon


Makaherak an kamugtakan kan mga taga-media, maguin mainstream o social media, ta sige an barareta na mayo man kasiguruhan kan saindang pigbabareta kan naka-aguing semana.


An bareta ngonyan baliktad na kina-agahan. Puro sorpresa an nagsunad nin kandidatura poon presidente, vice-presidente asin mga senadores ta pighahalat an final o opisyal na lista kan Comelec pag-abot kan Nobyembre 15. Pati an mga propagandista ribong naman an balanak ta dai masiguro kun siisay an uupakan, siisay an oomawon, siisay an iegnoraron.


Palibhasa an politika talagang purutikan. Tama an Bikol na “parapaganda” kan terminong propaganda.


Pasencya an tamaan, pasencya an maipit, pasencya an marunot.


Igwa man makakanos na pinapa-guapong marhay asin igwa man pinapagayon.


An mga taga-media problemado na akoon an tinatao kan mga politiko asin organisasyon politikal, igwa talaga yan pondo na reserbado para sainda. Pero masakit magsaguin-saguin ta maririsa an saindang guibo.


Digdi sa lado lokal sinasabi kan iba na sinda balansyado pero bako man lamang totoo.


Alagad igwa man naghihingako na obhetibo pero risa man na igwang pigkakampihan. Dai bale an mga political stations na saderi kan politiko na talagang hayag-hayagan an pagtabuga sa kalaban.


An mga newscasts sa Metro Manila pinapadangog digdi sa lokal por medyo kan saindang provincial stations. Diyan pa lang maririsa mo na kun siisay an kampi sa administrasyon o kampi sa oposisyon.


Marhay an print media ta kun siisay an mag-advertise iyo na ito an oomawon asin ipupublikar an saindang letrato. Sa telebisyon nasasakitan maski an mga national networks na magpaheling kan saindang tunay na kolor.


Mientras tanto, halaton ta an opisyal na pag-poon kan karampanyahan tanganing maaraman ta kun sa irisay na talaga an mga bida asin kontrabida.

Comments


bottom of page