top of page

No ClassesNamalisyahan ko daw ngonyan na panahon na gulpi na an bakasyon kan mga eskwela poon elementarya sagkod college, depende sa sugo kan alkalde o gobernador.


Dikit na uran-uran asin daro-dagom durante kan panahon na inaapod Ber months may anuncio tulos an mga LGUs na suspendido an mga klase.


Siyempre orogma man an mga aki ta mayong eskwela. Libre naman an pagkawat sa cellphone o iba pang gadyet.


Kan panahon ko an mga aki sa balyong salog kan Milaor naralakaw sa mga basog asin malaboy na dalan pasiring sa eskwelahan sa San Antonio, an solamenting elementary school sa balyong salog kan Milaor.


May mga haling Dalipay, Capucnasan, Mayaopayawan, Maydaso, Maycatmon, may hali pang Tariric na sakop na kan Minalabac an namarata alas 4:00 nin aga, maralakaw lang pasiring sa harayuon na eskwelahan.


Maski mauran may eskwela. Napandong lang sinda nin dahon batag, dakulang buring kopya, dahon bungkukan, an iba barasa-basa pag-abot sa eskwelahan kun makusogon an uran.


May mga balon pa nin maloto na patos sa dahon batag, an sira sangkaka o dinilan na inibabaw sa sinapna. Solved man baga. Mapuli alas 5:00 nin hapon asin malakaw pasiring sa harayoon na harong. Rugado pero kinaagahan eskwela na naman.


Kan panahon ko sa elementarya duman sa balyong salog kan dekada 50 kan naka-aguing siglo an mga LGUs mayong pakiaram sa eskwelahan apuera kun graduation. Pero ngonyan sa bagong kamurugtakan an LGUs an nagboboroot kun masuspendi o dae kan klase.


Alagad kun minsan dis-parareho an desisyon nin mga gobernantes. Mayong eskwela sa Naga pero may eskwela sa Camarines Sur, sarong beses man mayong eskwela sa Camarines Sur pero igwa sa Naga.


Kun uugkuron an Naga sakop na an teritoryo kan Camarines Sur asin kun magradas an bagyo sa provincia pirmi nang kabali an Naga kan makusogon na uran asin duros.


Sabi daa kaya an Naga chartered City Independiente sa provincia. Huli ta mas dakula an provincia sa ciudad an mga nagsusuplay nin produkto sa saod kan ciudad iyo an nakapalibot na banwaan kan provincia.


Kuta na magharaduyan an duwang LGUs. Saka maghadoy man sinda sa PAGASA ta kun an pigsasabing mauran na klima o tarotaguiti man sana.


Pakalihis kan 3ng taon na pandemic na mayong tultol na klase an mga eskwela ngonyan lugod na mayo nang Covid pirming bakasyon, minsan surunod 2 o 3ng aldaw. Siram sana. Minsan an mga maestro saka eskwela mareport na sa klase biglang masuspende an lokal na LGUs. Purulian na naman.


Kun ako an hahapoton maluya an epekto sa pag-adal kan mga aki ngonyan maski pa magamit nin zoom o online classes. Garo man lang yan an pag-google nin mga bagay na dae mo aram, marhay pang magbasa asin mag-research ta mas pusog asin mas hararom an inadalan.

Comments


bottom of page