top of page

O’ My DagatMagayon pag para isip isipon an masaganang pagbuhay kaidto kan mga parasira na dakul an dakop nin sira sa arin man na kadagatan sa Camarines Sur. An mga ordinaryong parasira, na an gamit de-sagwan na broto, iguang banwit, may pana, igua nin baratohon na pangke alagad magagayon na sira an laog kan baroto sa pag doong ninda sa baybayon. Si Tata Dikoy na tugang kan sakuyang ama, kaidtong mga taon 70 nagkapital sa Sabang Calabanga nin sibid sibid na iguang pangaran Viva Penafrancia na an pagsira iyo sa paagi nin palutang. Iyo ini an pagladlad nin pangke sa San Miguel Bay asin an arin man na sira na mag bangga sa pangke siguradong dai na makakabuhi. Maogma palan an buhay para sira ta kaidto an paradahan kan sibid sibid para pinturahan asin tahhion an mga pagke duman sa harong kan kambal na Pablo sa Baybay Salvacion. Sa pag abang ko sa baybayon kan Sabang sa amay na pagka aga, pugol ko tasa nin mainiton na salabat asin masiram na balisusong bagas, nahihiling ko an mga dakop arog kan mga sirang pampano, tabangongo, lapis, pakan, pagi, asin pating. Nadadangog ko sa mga istorya na makasayang daa na an nadadakop na buhay na Sabalu, ina kan bangus saindang pig bubuhian sa tahaw kan dagat ta ipina pangalad ini kan BFAR. Bantog sa San Miguel Bay an mga sira na Abo na masiram gibohon bade, balanak na masiram sa inon-on, masiram an tuyong lapad, mga pina alang na pagotpot, labaas o pina alang na posit, asin an masiram sa sinanlag na pina alang na bolinaw.


Sa kadagatan kan Bongalon duman sa Sangay, mahilig magbanwit an mga parasira na iyo an nagtataong pagbuhay sa mga tawo ta bistado an Lagonoy Gulf sa masisiram na sira arog kan Lamadang asin Malasugui na masiram sa luto an igua nin taosi, mga darakulang sira arog kan pagi, asin tanguigui. Sa kadagatan kan Balatan asin Malacbalac o Pio Duran, famoso an dalagang bukid na masiram gibohon bade pang bangot sa gulay na natong asin lube lube. Sa pag agi kan panahon, nagpoon nang mag agrangay an mga parasira ta nadadaog sinda sa pag sara kan mga sira pati mga ogbon kaini ta daing patawad ang mga darakulang Trawl na haros ala musa an darakupan. Minsan sa programang Riding in Tandem ninda Ervin Borja asin Eric Dulong na nadadangog sa OK an Radyong Balansiyado, naging topic ang istorya na duman sa Daligan Tinambac kaidto daang dai pa nin giera, madalion an pag banwit nin sira sa San Miguel Bay. Sabi sa mga istorya, alas 11 na nin aga mayo pang pangodtohan an familya, an gigibohon kan Ama, iyo an mga sakay nin baroto asin magbanwit sa dagat. Pagkalihis nin 30 minutos, yaon na an Ama, asin makiskis na nin darakulang sira para sa pangodtohan, arog kayan kasagana an San Miguel Bay. An sakuyang ama kan magtrabaho sa banwaan nin Pasacao bilang Warehouseman, pirmeng iguang darang labaas na dakulang tanguigui na napapatos sa malipot na barane nin batag. An mga para excursion sa Magtabid asin Balogo, dai nagdadara nin balon imbes an pig dadara oring asin posporo ta pag abot sa baybayon kan Pasacao kadakol mga aki na nagtitinda nin mga labaason na turingan, bangkulis, pusit asin iba pa, tunay na managom sa mga gutom na paralangoy.


Minsan sa grabeng kasaganahan kan mga parasira, pirmeng paldo an pitaka ta gulping panienda an mga misis, may mga operators nin Night Club sa Manila an nagdayo sa mga kostal ta an target iyo an mga parasira na naghahanap nin kaogmahan. Sa mga inot na Bangui, pig paunan an mga parasira nin mga seksing GRO na haluyan nang nagtrabaho sa Pateros, Monumento asin sa Tramo, kadaklan sainda maluya na an venta sa Manila kaya gustong mag testing nin mga parasira sa probinsiya. Haros pa sana magka garaba an entrance kan Night Club sa grabeng surusuan kan mga kalalakihan na gustong magtesting sa linya nin panandalian na pagkamoot. Kaipuhan magtelegrama an Night club operator sa Manila para sa inaapod na reinforcement ta dai na kinakaya kan mga GRO an grabeng venta sa night club ta tabi sa kalag garong mga gutom na leon. Saro pa sa reklamo kan mga babae, iyo na kadaklan sa customer malangsa aisn parong sira, an mga moro may mga kiskis pero ini saindang pig titios ta yaon an kwarta kan mga mandaragat. An Night Club sa baybayaon sarong ejemplo nin negocio na dapat mag sarado bako sa pagka lugi kundi sa sobrang venta na haros pa sana an mga GRO maapusan na nin hingangos, makukulog an piad asin lawas kulang pa sa turog. Asin bako sana iyan, dai sinda makaluwas para mag simba ta sinda ginagarapo kan mga misis kan mga parasira na saindang mga customer sa pagka bangui.

Comments


bottom of page