top of page

Paper RosesPabayaan nindong ipa bisto liwat an sarong gurangan na sonata na paborito ni Lolo asin ni Lola, ini an kansyon na Paper Roses. Inot na pig padangog sa mga radio kan April 1960 asin tolos man nakaiba sa “Top five hit” sa interong kinaban sa paagi kan LP Album na may titulong “Hear Anita Bryant in Your Home Tonight”. Basado sa paliwanag kan Wikipedia, an Paper Roses pig surat asin pig kompos ninda Fred Spielman asin Janice Torre. Dara kan kasikatan kan Paper Roses, kaya liwat ining pig saplaka ni Marie Osmond kan 1973. Iyo ini an paboritong kantahon kan mga tawong iguang hinanakit sa saindang puso tanganing ibasol sa saindang namomootan an sarong pagtraydor sa ngaran nin pagkamoot. Sinasabi sa sonata na an papel na rosas simbolo nin bakong totoong pagkamoot ta an verdadero kahawig kan sarong klase nin rosas na nalalapa asin nawawara an fresco kaini. Mientras na an papel na rosas dai man nanggad naluluyos alagad ini retrato nin pag sagin sagin asin bakong makatotoong pagkamoot. Iyo ini an rason kun tano’ ta sagkod ngonian na modernong panahon dai makontrol ni Adela an mapaturo an saiyang mga luha tuyong mahihinanyog sa radyo an kantang ini ni Anita Bryant. Si Adela iyo an saro sa pinaka magayon na daraga sa Buhi kan mga taon 60. Si Adela may magayon na lalawgon, magayon an kiray, Korong asin halaba an buhok, ladawan siya nin tunay na bikolana. Sa kada kafiestahan kan Buhi tuyong Mayo 25, man iba-ibang kolor nin bombilya, asin magayon na orkestra an mahihiling sa saindang Audistortium sa Plaza tanganing mag barayle an mga daraga asin mga kalalakihan. An mga tawo, napapa salingoy sa momentong mag lakaw na si Adela sa baylehan ta nababanaag saiya an gayon kan tindog, an kagayonan kan saiyang lawas asin an malomhok na hiro nin paglakaw asin an mahamis na hoyom kan saiyang lalawgon. Haros gabos na soltero gusto siyang maka bayle ta an gayon ni Adela mayong pinag iba ki Hilda Koronel. Yaon ki Adela an gabos na katangian nin sarong bikolana. Siya an pinaka matibay sa saindang klase magpoon sa elementarya sagkod magtapos sa kolehiyo. Dara nin pagtios, asin sa kamawotan na makapagtapos nin college, naglaog si Adela como “working student” sa Colegio de Sta. Isabel sa Naga City. Nahiling kan mga madre sa colegio an kagayonan ni Adela kaya pig assigned siya sa Information Desk kan escuelahan kun kaya haros kabisto ni Adela an mga mayaman na familya sa Naga. Sa pagakamoot ni Adela sa banwaan na tinubuan na iyo an Buhi, ini saiyang pig balikan para magserbeng maestra sa pinaka premirong private school duman. Nakapag libot man siya nin ibang escuelahan sa Bicol sagkod na magretiro sa pag tukdo asin nagka igua nin maogmang familya asin mga aki na anas iguang marhay na pagbuhay. Alagad, dai nanggad mahale ki Adela an mapaluha tuyong madadangog an boses ni Anita Bryant asin kan sonatang Paper Roses. Saro siyang college student sa CSI kan magka igua siya nin “first love”. An soltero na tubong Buhi, alagad nag escuela sa University of Nueva Caceres, iyo an naging pangitorogan kan saiyang puso. Maogma an saindang relasyon arog kan kaogmahan kan Romeo and Juliet. Sa saindang pagkaminootan, kasabay man na nag aalingaw-ngaw sa mga radyo an kantang Paper Roses kun kaya iyo ini an saindang ginibong theme song. Huri na kan marealisar ni Adela, na an kahulugan kan musika iyo an pagsudya sa katraydoran sa linya nin pagkamoot. An saiyang fiel na amiga na iyo an nag serbeng tulay sainda iyo man sana an saiyang naging kaagaw sa pagkamoot. Pig mawot ni Adela na lingawan an gabos, alagad tuyong mina abot an Mayo 25, na iyo an maogmang auditorium sa Buhi, si Adela man giraray an pig titiriponan kan mga kalalakihan ta dai nanggad nawawara an saiyang kagayonan. Sarong guapong lalaki, makusog sa sulo’t niyang barong an liwat mabayle ki Adela, ini mayong iba kundi an nagtraydor niyang elosyon sa pakiulay na sain man siya magduman, liwat siyang mapuli sa Buhi para ibayle si Adela. Maogma ki Adela an siring na mga momento sagkod na sarong aldao, sarong mamundong bareta an saiyang naresibe, an lalake sa likod kan sonatang Paper Roses, an lalaking inot na nagpatibok kan saiyang puso, nagadan sa nasyon kan Italya. Para ki Adela, dai nungka mapapara sa saiyang memorya an kahulugan kan Paper Roses ta ini padagos niyang mamomo’tan na pagdangogon sagkod na siya nabubuhay.

Comments


bottom of page