top of page

Pasaway na pastidyo paMantang nagdidiit na daa an kaso kan Covid sa Metro Manila asin pagtaraid na provincias, sa luwas lugod kan Kamaynilaan arog kan Davao region, Iloilo asin digdi satuya sa Bikol nagdudugang baga an mga kaso nin Covid positive.


Kun suarin pa nagbabarakunahan na lugod sa mga health workers, senior citizens, LGU officials asin sa mga ordinaryong mga namamanwaan saka man nagdadakul an kaso kan Covid ngonyan mas gulpi kun ikukumparar sa kaparehong panahon ngonyan na 2021 sa kasurong taon na 2020.


Pagpoon kan Marso 17, 2020 kan mag-lockdown sa Manila asin pati digdi sato sa Bikol tarakot si mga tao kaya likay mag-urulakitan. Dai nagruruluwas sa harong, naggamit na nin facemask asin faceshield, sararado an mga malls asin limitado an mga lulunadan na magluwas sa tinampo.


Nakanood pating magtaranom-tanom sa natad nin mga gulayon. May mga tinampong pigbarikadahan, an mga bukana sa barangay asin sitio may bantay na pulis asin tanod.


Gulpi an nagpundong magtrabaho kaya nagkawararaan nin suweldo, an mga eskwelahan abnormal an klase ta an mga eskwela pigbawalan magralaog sa klase. Nag-online o nag-modular.


Pero si mga paratukdo nagreport man giraray sa saindang mga eskwelahan nagdidistribuir nin module, nagkukunducir nin on-line classes, kun minsan work from home.


Labing sarong taon na bakong normal an pagbuhay kan tao huli sa Covid kaya dakul si nagtirios-tios.


Pagminaluya an mga kaso nin Covid sa sarong lugar napipiritan an gobyerno nasyonal o LGU na tugakan an pag-istrikto tanganing makabaralik sa trabaho, maibalik an negosyo, magkaigwa nin sweldo asin mag-gian an pagbuhay.


Problema ta pagtugaki si mga paghigpit, si mga tao nagdaralagan sa mga baybayon asin naglangoy sa mga swimming pools naibsan sana an sobrang harasahas.


Kaya lang nalingaw sa social distancing asin ibang health protocols, may nagpuruli sa provincia haling Manila, an iba nakalusot sa mga bantay na autoridad kaya nag-uru-urulakit man giraray.


An problema ngani digdi sa Pilipinas ta an gabos pig-aasa sa gobyerno poon sa ayuda, sa pagpa-doktor, pagpabulong, pagbakuna pero gobyerno man giraray an pigpaparabarasol kun minalakop an virus apesar na kasalan kan mga tao na dai nagtutubod sa pagboot kan gobyerno, mahelig pati kitang mag-komparar sa kamugtakan kan ibang nasyon arog sa Amerika, sa Europa, sa Israel, sa Hapon na pigsasabi tang mas marhay kesa digdi sato.


Hugakun pa saka may pagkapilosopo.


Pero iba man an kamugtakan duman.


Gabos pati hinahaluan politika magpoon sa pig-aapod na Covid response sagkod sa pagbakuna asin brand kan mga bakuna.


An mga Pilipino kaya palibhasa kolonyal tubod sa gobyerno kan ibang nasyon alagad dai tubod sa sadering gobyerno nasyonal asin lokal na gobyerno.


Pasaway na, matatagas pa an payo kan mga Pilipino. Pastidyo pa.

Comments


bottom of page