top of page

People’s Day, kaogmahan para sa Nagueño kan liwat na ibongsod ngonian na aldaw

Para ki Estela, Ligaya, asin Emerlina dakula an saindang pasasalamat sa pagbwelta liwat kan People’s Day na kun saen tampok an pagtao nin dalan tanganing direktang dangogon asin matabangan an siisay man na Nagueñong nangangaipo kan tabang o serbisyo kan lokal na gobyerno.

An People’s Day kaisipan mismo ni Alkalde Nelson Legacion sa kamawotan na maparani asin makapagserbi sa mga Nagueño, orog na sa sektor nin kasaraditan.  


Pigpasalamatan ni Mrs. Estela Belda an gobyerno lokal huli kan itinao saiyang nagkakapirang pidaso nin galvanized iron sheet o sim na gagamiton tanganing maatopan an lugar na iyo an pirming piggigibohan kan saindang mga meetings sa QUEEN o Quality Universal Elementary and High School Education na siya an presidente sa Barangay Balatas.


Sa parte man ni Mrs. Ligaya Premen, an People’s Day sarong oportunidad tanganing makadolok siya sa mga opisyales kan City Hall orog na ki Alkalde Nelson Legacion para sa hahagadon na tabang.  Pighagad ni Ligaya na matawan siya nin tabang tanganing maipatahi niya nin chef uniform an saiyang aking lalaki na nag eskwela sa BISCAST.   


Mantang si Mrs. Emerlina Santiago, hinagad niya na matabangan siya na makoa an haloy nang social pension na pigtatao kan DSWD sa mga indigent senior citizens.


Sinabi kan tolo na dakulang bagay para sa sainda na mga ordinaryong tao an matawan nin oras kan gobyerno para madangog asin maasikaso. (Jason B. Neola, CEPPIO)

Comments


bottom of page