top of page

Pirang pidaso ang maluto?

Ni Dr. Christian C. Vega


Sa araaldaw mailing ini sa lamesa, maputi garo mestiza

Pirmeng kapadis kang panira pagnagkakakan kita

Tolong beses o sobra pa hanggang mirienda

Malubag o mapulot minsan, dayupot sa pigtataong siram

Sa mga kadagaan ini nagtatambo asin nakatagam!


Arog kang tipasi, pagnagkukulay ginto handang anihon

Maske saradit ang sukol, kaipuhan maging adimuhanon

Ta pag ini nagkatiripon, makakabilog ning kilong kadakol

Para sa mga ngimot kang lambang saro babasugon

Asin ang mga lawas papatatagon, papabaskugon!


Ning siring man sa pagbabago kang kinaban

Ang kaskas kang teknolohikal na plataporma inaaprubetsaran

Maske pa may atang sa salud kang kadaklan

Minabangon kita sa pagbabago kang kinaban

Kukuguson ang bagong normal, para sa katalingkasan!


Sa gabus na patara-tarang ini, Tawo man guiraray ang sentro

Iyo ang nagpapadalagan pero may restrikto

Lalo na pagbinibilang ang marhay na guibo

Sa bawat prinsipyong makagirabong totoo

Na ang sarong kilo, kompuesto ning ribong pidaso!


Arog kaini ang talento asin talino kang Tawo

Bilyong pidaso kang sellula nasa payo

Dadaugon pa ang pirang kaban na sako

Sa kakayahang dae kayang bilangon maske tatao

Ihahapot nalang sa sadiri, pirang pidasong maluto ang kaya mo?


Comments


bottom of page