top of page

Piyesta sa BaryoKan magbisita ako kan Sabado sa Razor Buk, an sikat na barber shop ni Fred Caballero (near Porta Mariae) an pig oorolayan iyo an mga fiestahan na nag tunglay sa panahon nin pandemya. An barbero na si Fred Caballero kadakol nin aram na istorya tungkol sa mga fiestahan magpoon sa lugar ninda duman sa Bagumbayan Libmanan sagkod sa Nabua na an mga gurang mahilig mag hinanakit kun dikit an saimong pig kakan kan masiram nindang handa. Nagiromdoman ko si Ms. Ma. Cyril Ros (CSNHS Batch ’74, haloy nang nag iistar sa LA USA) na an mga fiestahan sa baryo saiyang pighahanap ta mayo duman sa America. Gusto ni Cyril na ma experiencia an kasiribotan asin kaorogmahan sa fiesta sa baryo, arog kan mga dekolor na banderitas sa mga kalye, an parada nin mga estudyuantes, ROTC, CAT na igua nin magagayon na majorettes, asin siempre an masisiram na handa sa lamesa. Antes asin pagkatapos kan Simana Santa, nag ruruluwasan an mga fiesta sa baryo o banwaan. Mayo pa kaidto nin mga moderdnong gadgets kaya mahihiling sa mga fiestahan an mga maogmang pakontest arog kan mga karera nin dalagan, bisekleta, parikasan nin damulag asin mga baroto sa dagat o salog, igwa pa nin paboksing nin mga bakla, asin yaon man an palo sebo, idtong halangkaw na kawayan na pig hapulas nin grasa na an premyo yaon sa itaas mga sinaudan na grocery items. Saro sa maogma na piyesta iyo an odok sa boot na pag welcome sa bisita kang may kag-harong na tolos kamong kakabitn pasiring sa lamesa asin sa saindong pag-humale, igua pa kamong bitbit na balon, arog kan ibos, sinuman, latik, pata-tim, ginutaan na pato asin bijon. Palibhasa tag-init an mga piyestahan interong maalunga-ang an laog kan harong ta dakol nin tawo kaya mapuli an naki piyestahan na basa-basa nin ganot. Saro sa maogma sa piyestahan iyo an mga pageant na pagarayunan nin Miss, Little Miss, Mrs. Barangay, asin an pinaka grabe sa mga bakla iyo an Mr. Macho Man ta an mga bakla kan barangay daing ontok ka sisiyap sa ibaba kan entablado sa grabeng paghanga sa mga guapo kan Barangay. Gusto kong sambiton an dai ko nanggad malilingawan na handa sa piyesta kan Del Puerto Family sa San Roque Calabanga. Mga ultimong parte kagn 70’s, inimbitahan kami ni kuya Jimmy asin ate Cena del Puerto tanganing manamitan mi daa an handa nin mga taga Calabanga, sarong planganna nin matataba asin darakulang kasag hale sa San Miguel Bay, sarong kalderong maloto sa gilod, karamotan, si aligi asin laman kan kasag pig dodotdot sa patis na may bawang asin pamienta, borotog an samuyang mga tulak na magpuruli sa Naga. Special mention an maogmahon na mag dayo kun fiesta sa Del Rosario Canaman sa harong h ni kgd. Danny Orolfo ta bulan nin oktobre an fiesta kan Del Rosasrio na iyong gayo an pag poon kan doros amihan na malipot ta ini hali pa sa Siberia asin masiramon an mag aratubang sa malinig na kubo na pano nin handa nin karne nin orig, pato, manok, vaca, inasal na sira, pancit, asin mga pan dulce arog kan tangkwa, leche flan, ice cream asin soft drinks. Sa samuyang pag hale, igua pa nin “pabitbit” para daa sa familiya. An pabitbit haloy ng kaugalian nin mga bikolano sa baryo na matapos pabasugon an mga bisita,igua pa sinda nin madadarang mga panira sa pagka Bangui na arog sana man kan saindang pig haramil sa pangodtohan. Pero gusto kong isabi man digdi an kagayunan nin ugali nin sarong pobre na familia sa población kan Pamplona kaidtong tan 1973. Ako asin kan partner kong shine boy nagdayo sa Pamplona, mayong madadagusan kaya magturog sa laog kan simbahan (dai pa kaidto pig sasarado an mga simbahan ta mayuo man nin parahabon). Sa pagka-aga sarong aki an nakaulay me asin sinabi mi na mayo kaming makakakanan sa pamahaw. Iniba kami kan aki sa saindang harong harani sa simbahan, sarong kubo sa tahaw kan uma. Pobre an magurang, mayong toltol na kakanan, alagad para samoya, pero an pig tipunan nindang mga handa iyo an pig latag samuya para kami mabasug. Arog kita kaiyan, ugaling Pilipino, apamado an bisita na dai nanggad pinag iimot an pagkakan sa lamesa. An fiesta sa baryo, pig bubukas sa mga tawong nagugutom asin an sabi ni Barbero Fred Caballerlo, ngonian na nagluluya na si Covid, maogmahon na naman an mga fiesahan sa baryo.

Commenti


bottom of page