top of page

Playboy na AgtaTigsik ko si Malabanan

Gustohon magladop sa kanal

Kan naghawas naghahalhal

Dismayado kan alisngaw!


Tigsik ko ining si Kaka’

Sarong daragang burara

Kun minatukaw burara

Ay! Duminungaw an Agta!


Tigsik ko man si Marikit

Pigparatuka kan diwit

Pigdara duman sa langit

Nakatiris, abang pasit!


Tigsik ko an lalong na gakod

Sa bulang pirmi nang daog

Ruminatdag an tamburok

Nakaralaslas an liog!


Tigsik ko an Tambaluslos

Oras na ini naaanggot

An hawak ginagaranot

An kuspa mapulotpulot!


Tigsik ko an playboy na Agta

Naglawod sa duwang bangka

Sa sulnupan nahilala

An Sirena nagdirigwa!

Comments


bottom of page