top of page

Pulitika Sa City HallMayo nang ibang pinag oorolayan sa mga Kanto kan Naga kundi an girian ninda Nelson asin Leni. An mga naguenio, mina hapit sa kantong putikon para mag iging iging nin tsismis sa pulitika ta interong mainit ngonian an isyu pulitika sa Ciudad nin Naga. Sigun sa mga para pasyar sa SM City, mina luhay luhay sinda pag mina agi sa Kantong Putikon na yaon sa medyo napupungot ng manehamiento kan Mister Donut tanganing magsagap nin tsismis. Yaon kaya sa Kantong Putikon an lehistimong tsismis asin intriga ta kumpleto an mga tambay sa Mister Donut, ini pinapanginotan nin sarong Ermitanyo na sige sana an tango-tango sa sarong gilid, igua nin dating alcalde nin banwaan sa Partido, yaon an naging konsehal sa City Hall, yaon an mga aktibong miembros kan Broadcast asin Print Media, yaon an mga parasurat sa mga peryodikong Bicol Mail, City Newsweek, Naga Caller Times asin an pinaka latest na nag utwal na peryodiko ni Darius asin ni Jigs an Santiguar. Haros aro-aldao, mainit an debate sa Kantong Putikon, iguang napipikon, igiuang nasusuya, iguang napapangisi lalo na kun an pinag oorolayan iyo an mga tuyaw ni Atty. Leni kontra sa administrasyon ni Mayor Legacion. Iguang grupo na garong mga turo na nangingisog asin goop an mga nguso sa pag sabing, dapat labanan ni Nelson si Leni sa pagka alcalde kan Naga ta mayo man daang mawawara ki Nelson kun daogon siya ni Leni sa pagka Alkalde, alagad dakulang isyu asin dakulang kangangalasan kun si Madam Leni, pasukamanghon ni Nelson sa pagka alcalde sa Naga. Oras na madaog ni Nelson si Leni, duman na daa matatapos an legasiya ni Pogi asin mabutwa na an bagong henerasyon ni Nelson Legacion, tunaw na an inaapod na Ubos kun Ubos. Sa analysis nin sarong dating miembro kan Caused Oriented Group na may alyas na “ Bong” nagtutubod siya na si Leni dai masalagan sa local, imbes ini madalagan sa pagka Senador sa tiket kan administrasyon ta igua soboot nin negosasyon ngonian si PBBM asin si Madam Leni iyan sa paagi man ni Laila. An pirme sanang naka okrong na Ermitanyo sa gilid kan Mister Donut nagsabi, na, pareho siya iguang tuyaw ki Nelson asin ki Leni ta pareho sinda makunot mala ta sa pagpasyar sa SM, dai man lang magsungko o maki kumusta sa mga taga Kantong Putikon. An sarong naging konsehal kan Naga na pirmeng naka plantsado nin Polo an nagtutubod na kaipuhan pa kan Naga si Mayor Nelson tanganing maipadagos kaini an mga magagayon na proyekto na arog kan mga bagong hospital, mga escuelahan, mga tinampo asin mga housing para sa pobre. An dating konsehal saro matunog na pangaran na kaibahan ni Mayor Legacion sa saiyang tiket sa local election. Sigun man ki Tyo Louie, nagtutubod siya na iguang dakulaon na rason na dai puedeng ibuyagyag kan kampo ni Madam kun tadaw ta ini minabalik sa Naga imbes na magdalagan sa kongreso. Sa pagsulnop kan aldao,an ultimong mga patara tara sa kantong putikon iyo ang hapot kan perang political leaders sa Naga: Siisay sa duwa an may tambak na perak, may saray na campaign fund? Siisay sa duwa an magian magtao nin kwarta sa mga lideres? Siisay sa duwa an may koneksyon sa mga Banco o may amigo na Bank Leader na iyo an ugat nin Negosyo? Ta an ibang mga political leaders naghahalat sana man sa kandidato na iguang logistics asin para gastos asin dai na daa uso an mga patapik-tapik sa abaga asin pakidula sa kasalan pero mayo man itinataong perak. May mga komentarista sa radyo an naghahalat kun kiisay ki Nelson asin ki Leni an makakanood man lamang na magdulok sainda tanganing an komentaryo masiram pag dangogon asin bakong malanit sa talinga. Sigun ki Randy, uya an hapot na dapat horop horopon kan mga taga Naga. Kun si Nelson iyo liwat an maging Alkalde kan Naga, ano an mangyayari sa Naga? Alagad kun si Leni an maging bagong Alkalde kan Naga, sain siya madulok tanganing makahagad fundo para sa mga proyekto.

Commenti


bottom of page