top of page

Putol BeachBago sa satuyang pagdangog an inaapod na Putol Beach. Madaling mailadawan sa isipan kun ano an hitsura kan Putol Beach ta sa pangaran pa sana, ini sarong beach na putol, bakong sumpayan, kaya kaipuhan barotohon o langoyon para makabalyo sa kaputol kan beach. Ini malinig, malinaw an dagat asin fino an baybay. An Putol Beach makukua sa Barangay Bagacay sa banwaan nin Tinambac. Pig dadayo ini nin mga ekskursyonista sa paagi nin motor o tricycle. Sa pagpasiring sa Putol Beach, an mga dayuhan dapat mag baba sa Triangulo, ini an centro kan Bagacay, asin duman magsakay nin tricycle na P10 an bayad. An Putol Beach parte kan kadagatan kan San Miguel Bay, an pagka putol kaini dara kan inaapod na Sabang, idtong bukana kan salug na iyo an dating agihan kan mga lantsa na pig lulunadan nin mga taga Siruma asin mga kostal na baryo kan Tinambac kaidtong dai pa magayon an tinampo pasiring sa lugar. An salug hararom, malinig an tubig ta ini kolor azul kaya, igua ining duwang pantalan kaidtong mga taon 70, an mga pantalan iguang pangaran na Rances asin Raming. Natandaan ko kan 1966, nagsakay kami sa lantsa pasiring sa kampo 4 asin duman ko inot nahiling an patiko tiko na salug paluwas sa San Miguel Bay. Nakaagi an mga aldao, nag ati o nag mara an salug kaya naging hababaw ini asin dai na puedeng agihan nin lantsa sagkod na napundo an operasyon kan duwang pantalan ta an mga taga Siruma, mga taga Daligan, asin ibang kostal na baryo, naglulunad na awto ta nahaman na an tinampo pasiring sa Siruma. An mga tawo sa Bagacay, nakaisip na linigan tanuman nin mga niyog asin mga kahoy an saindang beach sagkod na ini pig papasyaran na nin mga taga Naga asin taga Manila, sagkod na ini nabisto sa apod na Putol Beach. An magayon sa Putol Beach iyo na digdi gulping nagdodoong na mga parasira kaya makonsuelo mag karigos sa lugar ta iguang puedeng asalon na darakulang sirang abo, mga pusit, tabangongo, asin kadakol pang iba. Mas magayon pa an Putol Beach kesa Kawit Island, sarong sadit na Isla na yaon sa tongod kan Sabang asin Paolbo kan banwaan nin Calabanga. Nagmamawot an mga taga Bagacay na sa paagi nin pagkaka igua nin magayon na Putol Beach, liwat na mabuelta sa Bagacay an mauswag na komersyo. An Bagacay saro na sa bistadong producer nin mga alang na sira, arog kan bading abo, toyong tamban, pagotpot, alang na pusit asin alang na biti, idtong patuing parte jan bituka nin sirang abo. Gulping mga misis an natatawan nin hanapbuhay sa pag pa-alang kan mga badi asin toyo. Magayon kutana an kawit island ta ini palibot nin beach kaya lang yaon digdi nag iistar an darakulaon na kulapnit, pero an kawit island nagagamit kan mga parasira bilang taguan kan saindang mga baroto sa panahon nin bagyo. Maogma an mga taga Bagacay sap ag imbitar sa gabos na magpasyar sa magayon na Putol Beach.


Comments


bottom of page