top of page

Ribong an balanak (Sa kape, tsaa, bulong na bako man bulong, diabetes, immune system, etcetera)Kun gusto mong magdangog-dangog nin radyo tanganing mag-relax, lalo kang mariribong an payo asin mae-stress sa manlaen-laen asin nagbabarangaan na pabantulin tungkol sa mga bulong na bako man bulong.


Sabi kan doktor kun ano an pig-resita nya iyo dapat bakalon asin iyo an tumaron.


Sa kape pa sana, bawal daa masobrahan kaini pero sa radyo an sabi magkapeng permi tanganing magbagsik asin mahali an malaen na kamatian.


Kaya lang garo kada estasyon may sadering produkto o brand nin kape na itinutulod. Apuera kan mga nababakal sa saod na nasa bote, nasa sachet kadakol pang iba an gustong ipainom sa tao--- may rise, may rice, may kape amigo, may jimm’s coffee etcetera..


Suba ka kaiyan kun iyan gabos tutubudon ta, pano na kita? Dai pa diyan kabali an tsa-a asin pahingurag na food supplements na marahalon pati bako daang bulong pero nababakal sa botika, farmacia asin sari-sari store.


Huna ko baga bawal yan sa KBP pero mayo kanang ibang madangog sa aire orog na sa radyo kundi food supplements na huna mo iyo na an makakabulong sa gabos na helang pero bako man palan daang bulong.


May mga promo pa, may libre nang kape may libre pang radyo. An maconsuelo ta an mga testimonials o pagpapatotoo kan mga soboot narahayan nin kulog nin payo, kulog nin hawak asin kulog nin boot asin mga helang sa katoy, apdo, diabetes na huna mo iyo na an Mahal na Diyos mismo an nagmilagro sainda. Pero an mga testimonials garo pigbabasa, an ibang testigo sa radyo taga-Mindoro, taga-Catanduanes, taga- Camarines Norte taga Bato Camarines Sur, bihira an taga-Naga.


An iba saguin man ngaya nag-aapod sa radyo na nagdedeklara na sinda narahayan kan kapeng iyan asin kan food supplements na iyan asin iba pang produkto na puedeng bakalon on-line sa paagui kan Pay Maya, Shoppee, Lazada, Gcash asin iba pang plataporma. Apuera kan bayad sa mahal na presyo kan produkto, mabayad ka pa sa delivery.


An pinaka-grabe ta an kada estasyon o network may kanya-kanyang produktong pig-aalok. An presyo pati kan mga ini garo naman presyo kan sibulyas o presyo kan bagas na sige an itaas.


Kun suarin pa dapat kitang magtipid saka man lugod manlaen-laen an gustong ipabakal sato na dae man segurado kun marhay o maraot.


Bahala naman kita kun kita mapaloko o matubod sa mga paguiromdom na iyan.


Good luck.

Comments


bottom of page