top of page

Sa Baybayon Nin CarananAn baybayon asin kadagatan, iyo man nanggad an lugar na pig mukna kan diyos bako lang pag kuanan nin kabuhayan sa pag sira kundi iyo an lugar nin Lalaki asin Babae na nagkakaminootan. Kadakol nin mga pelikula manonongod sa pagkamoot na an ipinapahiling iyo an mga baybayon asin an pag ragasa nin mga alon na magayon pag dangogon. Dai nungka malilingawan ni Junior an Baybayon Nin Caranan ta iyo ini an testigo kan saidang lipotok na pagkaminootan sagkod ni Alona ( bako ining tunay na pangaran, kaya lang kahawig siya ni Alona Alegre). Kan mga inot na panahon, dai pa uso an mga horomokan na excursion, an gabos na baybayon sa Pasacao, garong paraiso sa kalinigan asin kagayonan. Kadikit pa an mga para karigos asin mayo pa nin mga floating cottages. Dai pa nadidiskubre kaidto an Balogo asin Amador pati an beach ni Bichara ta an pig dadayo parati iyo an Caranan. Pasaro saro sana an mga cottage na bakong konkreto ta solamente ini sirungan sa init kan saldang. Maski ngani, lubak lubak pa an tinampo pasiring sa Baryo kan Caranan, ini kayang tioson ta an baybayon kan Caranan malinigon, fino, asin bagay sa garong kristal na linaw kan kadagatan. An kapalibotan, haralangkaw na poon nin niyog asin mga kakahuyan tunay na kadawan nin paraiso. Nagiromdoman ko pati si Tyo Erning Nuica, propiong taga Pasacao, siya an kumpadre kan sakuyang ama asin kaiba-iba sa pag trabaho ni Papa sa bodega ni Clemente sa centro kan banwaan. Sadit pa ako kan mag excursion kami sa Caranan sa pag giya ni Tyo Erning Nueca asin duman ako nag hanga sa mga tawo sa kostal ta matitibay sinda maglangoy asin mag rurip. Grabe an kaogmahan ming mag turugang kan mag rurip si tyong Erning asin haloy antes nagbutwa. Si Tyong Erning iyo an nag susuplay sa samuyang familya nin freskong binanwit na tangguigui na napapatos sa barane nin batag tanganing fresco na maihatod sa Naga. Si Junior asin si Alona parehong bikolano asin nagka bistohan ta sinda parehong nagtrabaho sa bodega nin mga medesina. Sa pag agda kan mga kabarkada, naglunad sinda sa Bus kan Orbe na an terminal iyo an kinamumugtakan ngonian kan Atlantic Bakery sa tongod kan Oragon Monument. Sa pag abot pa sana sa krosing kan pasiring sa Balogo, natatanaw na an interog kolor azul na Ragay Gulf na iyo an kadagatan kan Pasacao. Sa saindang paglakaw sa baybayon kan Caranan, naka banaag an gayon asin linaw kan kadagatan, magayonon pag lakawan an malinig asin fino na baybayon kaini. Madunong asin pano nin ideya an hotok ni Alona ta inalok kaini si Junior na magsuway sinda sa grupo na sibot sa pag asal nin sira asin pag preparer nin pagkakan. Harayo an pig lakawan ninda Junior asin Alona, asin siempre, dai naka tios si Junior saiyang pig kapotan an kamot ni Alona ta duman niya namati an grabeng kasiraman ta an kamot kan daraga, tunay na malomhok garong marsmallow ta mayo nin kalyo bakong arog kan ibang babae na rugado sa paglaba asin pag taruk kaya an mga moro’ garong mga kabilya sa konstruksyon. Siguro nadadalan ni Alona sa mga pelikula kaidto ni Sharon asin Gabby, an mga eksena na naglalapagan an baybayon an mga lovers, kaya biglang kuripas si Alona sabay kurahaw na “Lapagin mo ako! ” kaya an duwa sige an lapagan sa baybayon asin kan maabotan ni Junior si Alona, derecho nagsukamang sa baybayon asin duman nagka iguang eyes to eyes sagkod na naglapat na an saindang mga tuka. Tunay na magayon an experiencia ni Junior sa baybayon kan Caranan. Mga momento na dai nanggad maliligawan maski ngani ngonian sindang duwa mga Lolo asin Lola kaiba an mga aki asin mga apo sa tohod. Sinda Junior asin Alona iyo an mga testigo na minsan pa an Baybayon Nin Caranan, tunay na magayon asin orgulyo nin mga bikolnon.

Comentarios


bottom of page