top of page

SABI KAN KMB: Marcos dapat magdemiter na bilang sekretaryo kan DA

PIGBOBOSOL kan sektor nin paraoma maging jovenes sa Bicol an kahurotan na kaipuhan

magdemiter na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang sekretaryo kan Department of Agriculture huli kan dai

man nangyari si saiyang pangako kan eleksyon lalo na sa pagtapyas kan presyo nin bagas nganing ihuros sa

P20.00 cada kilo.


Sangonian anpresyo kan bagas sa mga mercado hali sadating P39.00 alagad biglang naglangkaw sa P42.00, P46.00 asin P50.00 an cada kilo.


An Kilusang Magbubukid ng Bicol (KMB) asin an saindang grupo nasyonal na Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP). Saindang natatandaan kan Agosto 8, 2023 an sabi ni Marcos: “The rice situation is manageable and stable.There is enough rice for the Philippines up to and after El Nino next year”.


Kun igwa nang permanenteng sekretaryo kan ahencia matatawan nin atensyon anpag-uswag salado nin agrikultura alagad kun magpapadagos siMarcos disbentaje huli mantang dakul pang dapat tutokan.


Natuyawan kan KMP kun tano kan Agosto 12, nag-anunciar na an DA nakatalaan mag-angkat nin bagas nin maabot sa 300,000 hasta 500,000 metrico tonelada nin bagas hali sa nasyonkan Vietnam asin Thailand.


Sinabi pa tano nagkaigwa tolos-tolos nin desisyon an Malacanan asin DA namag- angkat nin bagas sasinambit na duwang nasyon.


Perming an solusyonkan gobierno mag-angkat nin bagas envez na dapat pakusogon an lokal na produksyon. Halion an sa isip kan gobierno iyo an importasyon.


Helingon man ni Marcos bilang sekretaryo kan DAna tawan nin prioridad an sektornin paraoma nganingmapalangkaw an produksyon.


An mga paraoma haloy nang hinahagad natunawon kan gobierno naan Rice Tarrification Law huli ta nagpapatios sainda kun kasuarin panahon nin aranihan na bagsak anpresyo kan paroy.


Alagad sagcod sangunian bota -bongog angobierno na aksyonan ankahagadan kan sinambit na sektor.


Maging kan nakaaging eleksyon may mga candidatong congresista na ganador nagpangako na masangatsinda nin bill nganing emiendahan an RTL. Sagcod sa ngunian puros pangako.


Litrato hale sa KMB.

Comments


bottom of page