top of page

SalamatononDios mabalos na marhay sa gabos na nag-atindir, nagtao nin tabang asin maigot na nagsuportar sa natatapos pa lang na ikaduwang engrandeng Alumni Homecoming kan Milaor Central School sa okasyon kan ika-122 na anibersaryo poon kan ini muknaon kan mga Amerikanong Thomasites kan taon 1902.


An Milaor Central School kagubay kan Camarines National High School an pinakadakulang escuelas publicas sa Kabikolan poon kadto sagkod ngonyan. Pareho sindang nagproducir nin outstanding graduates bako lang digdi sa rehiyon kundi sa enterong nasyon asin ibang parte kan kinaban.


Enot kong pinapasalamatan an batch 1976 na iyo talaga an naglapigot na mangyari an bagay. Tinatawan mi man nin espesyal na en-hora buena an administrasyon kan eskwelahan sa pangengenot ni Agnes M. Cordial asin principal Raul San Vicente na ipa-onra an gabos na facilidades kan eskwelahan antes asin durante kan magarbong okasyon.


An LGU kan Milaor sa pangengenot ni Mayor Anthony Labhas Reyes bulanos man an suporta na itinao sa okasyon. An mga caterer, an mga para- imprinta nin t-shirts, an nag-guibo nin announcements por medyo nin mga tarpaulins.


An mga radyo,tv asin diaryo na nagtabang sa pagbalangibog kan homecoming para sa mga nanunungdan. Si nagtarabang mag-guibo nin tents, kan manlaen-laen na batches, nagpakarahay kan mga tukawan asin lamesa sa main covered court, sa bagong covered court na iyo an mayor na proyekto kan Alumni Association, an mga awto na nag-transportar kan mga gamit pasiring sa venue asin pauli, si mga parapadyak asin trimobile draybers na pigsakayan kan mga seniors na alumni.


An LGU kan CamSur iyo an nag- sponsor kan maghapon na medical mission durante kan bisperas kan okasyon na nakabulong nin ginatos na pasyente asin nagdonar nin higanteng entablado durante kan grand night.


Si Mayor Labhas na nagtuga nin 100mil pesos na donasyon para sa sadit na covered court na proyekto. Sa laog nin sarong taon an manlaen-laen na batches na nag- atindir nin bulanan na miting na guinibo sa MCS cultural center asin sa sarong sikat na restaurant sa Naga.


Inaako ko na mas dakul si tao ngunyan na ikaduwang heganteng pagtiripon kesa kadtong 2022 kan ako an presidente na nag concentrar ako sa pag-organisar kan asosasyon pakalihis nin 100 na taon kesa magmukna nin infrastructure project o physical/ material projects.


An manlaen-laen na miyembros nagkaigwa nin oportunidad na magparticipar sa pagplano, sa kwentada kan mga gastuson asin pag-guibo nin mga programa asin aktibidades arog kan parada, misa (thank you Fr Mandy Tipones batch 67), pantomima, baraylihan asin engrandeng red carpet na piglakawan nin gabos na miyembros.


An participasyon kan batch 1976 sa pangengenot ni Madam Lucena Che Nullan Bermeo, Dr Eleazar Babilonia, Ms Nelly Totanez asin kadakul pang iba na anas aktibo asin mahihigos.


Dae kaya kan sadit ming grupo kaidto na compuesto ninda Rudy Alivarvar, Mrs Corazon Importante na nagmimiting man bulan- bulan kaidto.


Pasalamat ako na naisipan ninda an proyekto pakalihis nin labing 20 anyos ta naribayan man guiraray ako bilang alumni president.


Mabalos ki Alfredo Triviήo Breguera Cataneo ta inako an puesto bilang sunod na presidente.


Congratulations and thank you.


Matabang man ako sa abot kan sakong makakaya. Tinubong ko sa kasal si Triv kaya garo ko man lang siya aki bilang ako an saiyang ikaduwang magurang.


Dios mabalos sa gabos.

Komentarze


bottom of page