top of page

SALVADOR BUNTOLTigsik ko po ining si Pading Calo’

Maconsuelo an paglato-lato’

Mayong pondo an pagtalotalo’

Nagkaguko’, sipon nagnorono’!


Tigsik ko po si Manay Malou

Wow, naadik kan paglato-lato

An parehong kamot madususo’

Aldaw banggi sigeng huro-huro!


Tigsik ko an maestra sa kabukidan

Napungaw sa destinong malaymay

Hinungit nin masapog na galyang

Nalumay kan agis-ison na tambay!


Tigsik ko man an tikapong si Madam

An ATM card haloy nang dae nakaputan

Yaon sa suwapang na parapautang

Ay wawa man, siya naleogan!


Tigsik ko an Beshy kan sakong Padi

Bagong magraduar sa UNC

Sa kaogmahan, nagtumbling, pwerte

Dagos nang nawawaan nin panty!


Tigsik ko man si Salvador Bontol

Sa hayskul nagparaburadol

Pag-abot kan aldaw kan graduation

An medalya panopano nin tapon!


댓글


bottom of page