top of page

Si Batute, Bow!Tigsik ko po si Dr  Sponklong

Especialista kan tiempo Hapon

Sa agog iguang tapal na dahon

Tolong taon, mayong ontok an bahon!


Tigsik ko si Islaw Palitaw

Minatundag, minalataw

Dawa hardlife an pagbuhay

Sigeng pa-cute, nagpipirawpitaw!


Tigsik ko si Manoy Kikoy

Maghapon nagparataghoy

Aw num, an angog luminumoy

Nya, an tuhod nagkuruykoy!


Tigsik ko ining si Manay Azon

Maherakon, iguang pusong mamon

Sa Gapo, nanagin surogoon

An ganancia, tsikiting na tisoy!


Tigsik ko pa man si Manay Merit

Sa Maynila namin, an kayod hirit

Nagsawa, nag-uli sa Talidtid

An bitbit, duwang latang biscuit!


Tigsik ko si Batute

Sa sobrang kapipili

Naagom sarong bungi

Aga-hapon an hibi!

Comments


bottom of page