top of page

Si Felimon, Si FelimonTigsik ko si Felimon, si Felimon

Nagkarigos sa sapa kan Matoon

Pakilihis nin tolong bangging bulanon

An hita ramugramog nin bitoon!


Tigsik ko pa si Felimon, si Felimon

Sarong solterong sobrang tapayason

Hasta sa ngonian dae pa nag-aagom

An saka dumpol, loyloy an paplongon!


Tigsik ko si Falaman, si Falaman

Naglawod sa tahaw kan kadagatan

Inabot kan uran na pangmayaman

Rupitrupit, nahaklas an salang!


Tigsik ko pa si Falaman, si Falaman

An naagom sarong daragang gurang

Wagas kun magselos, abaa na yan

Kupos an limogmogan, garantol an tulang!


Tigsik ko si Felimin, si Felimin

Aw num, sarong iraton na bading

Tolong oras sa atubangan kan salming

An hitsura dae mo na ma-drawing!


Tigsik ko si Folomon, si Folomon

Nagmolmol kan saxophone maghapon

Pag-abot kan bangging maliputon

Nagparabahon, nagnorono’ an sipon!


Comments


bottom of page