top of page

SI MAY CADAY, BOW!Tigsik ko si Maya Mayaman

Nagtipon nin bulawan sa kinaban

Kan bawian nin buhay kan Kagurangnan

Solamenteng bitbit an sadiring salang!


Tigsik ko si Cora Kurakot

An helang sa tulang duminukot

Dae na madara sa hilothilot

Cancer kan nacion, sistemang bulok!


Tigsik ko an bagas sa saodan

Paliog an presyo, agrangay ni Juan

Kawasa an paroy pigtatamongan

Sa bodega kan Intsik pigtatamongan,!


Tigsik ko an biyahe kan tren

Haen na,  an hapot ni Sabel

Sa kahahalat, nagwilwil an ngabil

Mayo pa sa relis, enot nang nadiskarel!


Tigsik ko si Tero Carpentero

Pig-ayos an Palasyo kan Obispo

Alagad an saiyang harong mismo

Tuklab an atop, tanaw na an impiyerno!


Tigsik ko si May Caday na iraton

Feeling rich saka magayonononoñon

Aw, pirming nakatugdon sa panganoron

Pasadpasad na, garatak an bool!


留言


bottom of page