top of page

Si Miguelito saka si SitoIguang duwang mag-amigo

An saro si Miguelito

Ikaduwa iyo si Sito

Parehong bibo saka listo.


Sindang duwa maconsuelo

Bida sa jamming kan grupo

Minsan lingaw na kan mundo

Pogolpogol an baso!


Ay, ano na yan amigo

An pagkamoot sa baso

Dayaday asin sincero

Bottoms up, derederetso!


Dae pang chibug si amigo

Igua nang marka demonyo

Makaparong sana kan benino

Buhay na an espiritu!


Mayong pangbakal nin calsonsilyo

Alagad sa pagdispuner nin arak listo

An saiyang misis makulog an payo

Sa pasawayon na esposo....


Dae guminurang si amigo

Kan an edad beinte cuatro

Naki-date na ki San Pedro

Kaherake an kalag mo!

Comments


bottom of page