top of page

SI PADRE DAMASO, BOW!Tigsik  po ining si Papay

Pirming rutoy sa irinuman

Pag-uli minasukamang

Nanganaan nin pulutan!


Tigsik ko si Dick Adik-Adik

Kun dae naka-shot nagtatakig

An ngabil nagkikibigkibig

Sobrang itok, kulang an taririk!


Tigsik ko an Barangay Ginebra

Bago magsulnop an aldaw sa iraya

An mga lalaki lamulamo na

Bilog na mundo nabaliktad na!


Tigsik ko si Bondying, wagas magpulutan

Nabubuyong bakong sa arak kundi sa sumsuman

Kun siya absent sa walwalan

An tropa siya an ginigibong pulutan!


Tigsik ko man an bagitong Mayor

Nanalean pagtungga kan Fundador

Nya! Ta nakiirhi sa kalson

Sinampaling kan Gobernador!


Tigsik ko po si Padre Damaso

Masuwerte sa gabos na soltero

Nakaka-shot na kan swabeng Mompo

Nakakahungit pa kan hawak ni Cristo!

Comments


bottom of page